Krisen hotar statliga oljebolag – och den gröna omställningen

Mexico City, 200605 (IPS) – Coronakrisen kan få djupgående effekter både för Latinamerikas statliga oljebolag och omställningen mot förnybara energikällor. Det framkom vid en regional konferens om energifrågor som hölls nyligen.

Den digitala konferensen, som anordnats av Institute of the Americas, hade samlat fler än 50 talare. En av dem var Alfonso Blanco, ordförande för den latinamerikanska energiorganisationen Olade, som förutspådde att de förändringar som coronakrisen gett upphov till på energiområdet sannolikt kommer att förstärkas och få mycket långvariga effekter.

– Det kommer att ske strukturförändringar och vi är övertygade om att konsumtionsmönstren kommer att förändras efter pandemin, sade han.

Enligt Olade, en mellanstatlig organisation med 27 medlemmar, har efterfrågan på el minskat kraftigt i länder som Bolivia, Argentina, Brasilien, Mexiko och Chile sedan coronakrisen inleddes. Minskningen hänger samman med de nedstängningar av fabriker och företag som genomförts för att hejda spridningen av covid-19.

I Latinamerika har länder som Argentina, Bolivia, Dominikanska republiken, Ecuador, Honduras och Uruguay under de senaste fem åren gjort framsteg i arbetet för en övergång till alternativa energikällor – medan utvecklingen snarare gått bakåt i Brasilien och avstannat i Mexiko. Detta enligt ett nytt index från Världsekonomiskt forum.

Pandemin har skakat om elmarknaderna i Latinamerika. Enligt Andrés Chambouleyron vid Institute of the Americas, har industrins elkonsumtion i ett land som Argentina minskat med 50 procent sedan krisen började – samtidigt som priserna på gas har sjunkit.

– Vi kommer inte att se någon större förändring av energimixen i Argentina, och det är en utveckling som kan spridas vidare i hela Latinamerika, sade Andrés Chambouleyron.

Trots att förnybara energikällor numera kan konkurrera med konventionella energikällor har de sjunkande olje- och gaspriserna underminerat utbyggnaden, vilket varit ett problem på senare år.

När det gäller framtiden för de statligt ägda oljebolagen påpekade Marta Jara, tidigare chef för Uruguays statliga oljebolag ANCAP, att krisen också skulle kunna driva på en övergång till andra energikällor. Men hon betonade en att det är en väg med stora utmaningar.

– Det är frestande att vara opportunistisk och glömma bort övergången till andra energikällor. Men vi måste investera i hållbara energisystem och få ned koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Det är viktigt att säkra finansieringar och skapa arbeten. Och jag hoppas att krisen öppnar en dörr mot att vara mer innovativ, sade Marta Jara.

De snabbt fallande priserna på fossila bränslen har slagit hårt mot regionens oljeproducerande länder – som Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru och Venezuela, där de statliga bolagen har fått problem både med att bedriva sin verksamhet och planera för framtiden. Samtidigt har de importerande länderna i bland annat Centralamerika, samt Chile, kunnat köpa olja billigare. Och i hela regionen kan elpriserna komma att sjunka.

Statliga bolag som Brasiliens Petrobras och Colombias Ecopetrol gick in i krisen med bättre förutsättningar än Mexikos Pemex, Venezuelas PDVSA och Argentinas YPF, enligt experter.

– Men det här är svåra tider, även för de bäst förberedda, påpekade Francisco Monaldi, Latinamerikaexpert vid Rice University i USA.

Han varnar för att utvecklingen i bland annat Mexiko, där krisen för det statliga oljebolaget Pemex riskerar att skapa stora ekonomiska problem för staten.

Emilio Godoy