Unga afrikaner kritiska till gruvsektorn

Nairobi, 200605 (IPS) – Afrikas gruvindustri möter allt hårdare kritik från unga aktivister för den miljöförstöring som gruvutvinningen orsakar. Samtidigt har spänningarna mellan företag och miljöaktivister ökat, vilket ökar riskerna för människorättsbrott.

Som exempel kan nämnas att Kenyas koalition för människorättsförsvarare uppger att minst 35 miljöaktivister under 2018 utsattes för olika former av trakasserier. På vissa platser har de lokala myndigheterna tillämpat juridiskt tvivelaktiga åtgärder för att stoppa demonstrationer.

Men unga miljöaktivister i flera afrikanska länder har inte gett vika. I Kenya har organisationen Youth County Projects Kenya, med hjälp av opinionsundersökningar börjat samla in uppgifter från 100 000 ungdomar om de frågor som de anser är mest akuta i landet. Detta för att göra ungas röster hörda och kunna ställa krav på landets politiker.

Den unga kenyanske aktivisten Kaliki Paul Mukutu har engagerat sig i en digital kampanj kallad “DeCoalonize”, som syftar till att öka investeringarna i förnybara energikällor.

– Vi organiserar oss på lokal nivå tillsammans med marginaliserade grupper, för att öka kunskaperna och för att ta reda på hur lokala befolkningar vill att deras liv ska förbättras. Detta i stället för att fungera som ett mer traditionellt statligt projekt, säger Kaliki Paul Mukutu.

Han växte upp i östra Kenya och säger sig vara upprörd över de skador som orsakats i landet av gruvindustrin.

En annan ungdomsledd rörelse är nätverket African Youth Initiative on Climate Change, som arbetar för att öka kunskaperna om miljöfrågor. Zelda Kerubo vid nätverket säger att det är viktigt att människor inser vilka påverkan gruvindustrin har. Samtidigt menar hon att många avfärdar de ungas farhågor – bara för att de är ungdomar. Zelda Kerubo säger att det avgörande är att skapa en mental förändring hos alla – så att människor förstår att de verkligen kan åstadkomma förändringar.

De unga miljöaktivisterna har lyckats få ett stort medialt genomslag vilket bidragit till en ökad diskussion om gruvnäringen – och gruvbolagen ställs i dag inför hårdnande krav på att ta itu med den påverkan de har på människor och miljö.

* Kenya team of Young Environmental Journalists utgör en del av programmet Young Environmental Journalist pilot initiative, som syftar till att belysa människorätts- och miljöfrågor med koppling till gruvsektorn i fyra länder som har stora naturresurser – Colombia, Kenya, Mongoliet och Mocambique. Satsningen är ett samarbete mellan svenska Naturvårdsverket och FN:s utvecklingsprogram.

Kenya team of Young Environmental Journalists