London, 200528 (SciDev.Net/IPS)  – Arbetet med de globala målen för att minska fattigdomen och hejda klimatförändringarna har gått bakåt eller avstannat. Det hävdar FN:s generalsekreterare i en rapport, som betonar att covid-19-pandemin kan utvecklas till den värsta humanitära och ekonomiska krisen i vår livstid.

Antalet människor som lider av hunger ökar, klimatförändringarna sker snabbare än […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.