Förslag om sänkta chefslöner för FN i kris

New York, 200527 (IPS) – FN står inför en ekonomisk kris som riskerar att underminera organisationens dagliga verksamhet. Nu väcks frågan om inte världsorganisationens chefer frivilligt – och som en symbolisk gest – borde gå med på att sänka sina löner.… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen