New York, 200527 (IPS) – Framtida pandemier skulle kunna förhindras om världens länder genomförde stora gemensamma insatser för att skydda den biologiska mångfalden på internationell och lokal nivå. Det menar experter.

För att uppmärksamma Internationella dagen för biologisk mångfald, som inföll i fredags, anordnade FN-organet Unesco flera paneldiskussioner där experter talade om årets tema, där […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.