Latinamerika dåligt rustat inför pandemin

Caracas, 200408 (IPS) – Redan innan coronakrisen erbjöds i synnerhet de fattiga i Latinamerika en begränsad service av sjukvården. I många av regionens länder riskerar nu sjukhusen snabbt att bli överbelagda. Sjukvården är underfinansierad i många av Latinamerikas länder samtidigt som… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Humberto Márquez