New York, 191212 (IPS) – Över tre miljarder människor är beroende av fisk för sitt protein- och näringsintag enligt en FN-rapport från september i år. Samtidigt har efterfrågan på fisk ökat dubbelt så fort som befolkningsökningen de senaste två årtiondena.

Nyligen träffades experter vid ett symposium arrangerat av FN:s jordbruksorganisation FAO för att diskutera […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.