New York, 191212  (IPS) – Årligen tvingas tolv miljoner flickor i världen gifta sig redan som barn. Orsakerna är främst socioekonomiska och fenomenet tycks förstärkas när familjer blir ekonomiskt pressade på grund av klimatförändringar.

Stigande temperaturer, mer oberäknelig nederbörd och fler extrema väderfenomen drabbar människor som är beroende av naturresurser för sin försörjning hårt. Klimatförändringar […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.