Framgångsrik kamp mot lepra hotas av bakslag i Bangladesh

Dhaka, 191211 (IPS): Sedan Bangladesh 2016 antog en ny nationell strategi för att bekämpa infektionssjukdomen lepra har stora framsteg gjorts. Men nu hotas slutförandet av programmet av minskade bidrag och minskat intresse för infektionssjukdomen.

Lepra, som i Sverige även kallas spetälska, är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien mycobacterium leprae. Idag finns sjukdomen främst i fattiga områden i Afrika och Asien där smutsigt vatten, undernäring och dålig tillgång till vård är de främsta anledningarna till att den fortsätter att spridas. De första symptomen är fläckar på huden och känselbortfall men om en smittad inte får behandling i tid kan sjukdomen orsaka deformationer av händer, fötter och ögon. Sjukdomen behandlas med en kombination av tre sorters antibiotika.

I Bangladesh har andelen smittade minskat från 0,7 procent per 10 000 invånare år 2000 till 0,19 år 2018, enligt officiell statistik. Vad gäller andelen barn bland nyregistrerade fall så har andelen minskat från 15,3 procent år 2000 till 5,9 procent år 2018.

Men trots att programmet har lett till stora framsteg vad gäller att minska andelen smittade, står man nu inför nya utmaningar på grund av budgetnedskärningar. Det leder till färre aktiviteter, mindre utbildning och att erfaren personal tvingas sluta.

Experter säger att nästa stora utmaning är att behålla kunskapen om sjukdomen och att verkligen nå ut till alla områden.

Doktor Shafiqul Islam, programchef för det nationella lepraprogrammet, säger att bland de utmaningar som finns kvar är att förstå och motverka den stigmatisering som finns kring sjukdomen och att se till att de som redan är drabbade får rehabilitering.

Doktor David Pahan, chef vid organisationen Lepra Bangladesh, håller med och säger att det är en rättighet för alla leprasjuka att få sjukvård och att arbetet med att utrota sjukdomen inte är över.

– Vi måste fortsätta kampen mot leprabakterien som är en väldigt smart bakterie med lång inkubationstid innan några symptom märks. Vårt mål är att förena alla insatser för att utrota sjukdomen så att vi har ett leprafritt Bangladesh så snart som möjligt, säger han.

Bangladesh uppnådde WHO:s mål om färre än ett fall per 10 000 invånare redan 1998, men arbetet fortsätter alltså i det nationella lepraprogrammet. Inom satsningen samarbetar åtta ickestatliga organisationer, bland andra Lepra Bangladesh och Damien Foundation Bangladesh, tillsammans med regeringen för att helt utrota sjukdomen i landet. Nu i december arrangerar de en stor konferens för kunskapsutbyte och informationsspridning.

Rafiqul Islam