Madrid, 191211 (IPS) – Experter uppmanar afrikanska politiker att genom nya lagar och budgetposter förbereda sina länder för klimatförändringarna och dess konsekvenser. Detta för att nödlägen som uppstår efter katastrofer inte ska sluka ländernas budgetar.

– Afrikas länder spenderar upp emot 3,9 procent av sina bruttonationalprodukter för att bemöta klimatrelaterade nödlägen – och i många […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.