New Delhi, 180409 (IPS) – Indiens regering har godkänt en ny lag som innebär hårda straff för personer som gör sig skyldiga till människohandel. Lagen föreskriver dessutom att myndigheterna ska ge offer stöd, tryggt boende och juridisk hjälp.

Den nya lagen riktar sig mot personer som bedriver människohandel i syfte att tvinga andra till […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.