New York, 180409 (IPS) – Världssamfundet har vid en givarkonferens utlovat två miljarder dollar i nödhjälp för att bemöta den svåra humanitära krisen i Jemen.

Givarkonferensen i Genevé, som hade arrangerats i samarbete mellan Sverige, Schweiz och FN, syftade till att stärka hjälpen till Jemens befolkning som har drabbats av ett krig som många […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.