Santiago Papasquiaro, Mexiko, 180322 (IPS) – Över hälften av all mark i Mexiko är utarmad. För att stoppa utvecklingen har regeringen satt upp ett mål om att 8,5 miljoner hektar mark ska återställas före år 2020 och tio år senare ska avskogningen i landet ha stoppats. För att uppnå det krävs ett mer hållbart skogsbruk.

[…]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Comments are closed.