Canberra, 161006 (IPS) – Vågornas kraft är knappast något nytt för de 20 önationer som finns spridda i ett enormt område i Stilla Havet. Men först nu har experter slagit fast att vågkraft kan utgöra ett grönt och ekonomiskt fungerande alternativ i regionen.

En studie från utvecklingsorganisationen The Pacific Community visar att satsningar på […]


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *