USA: Terrorism och krig dominerar tv-bolagens utrikesnyheter

Washington, 160128 (IPS) – Terrorism och de blodiga krigen i Mellanöstern dominerade de stora amerikanska tv-bolagens utrikesbevakning 2015. Det visar den statistik som varje år offentliggörs i den så kallade Tyndall-rapporten som släpptes förra veckan.

Enligt Andrew Tyndall, redaktör för rapporten , handlade utrikesbevakningen i nyhetssändningarna hos tv-bolagen ABC, CBS och NBC nästan enbart om krig och terrorism.

De fem utrikesnyheter som fick mest sändningstid var Islamiska statens utropande av sitt kalifat, terrordådet i centrala Paris, flyktingströmmen till Europa, påvens besök i USA och på Kuba och kriget i Syrien.

Latinamerika, Afrika och Östasien (med länder som Kina, Japan och Syd- och Nordkorea) förekommer nästan inte alls i nyhetsbevakningen och detsamma gäller Latinamerika. Bortsett från nyheten att en amerikansk jägare skjutit det kända lejonet Cecil i Zimbabwe förekom ingen rapportering från Afrika söder om Sahara.

De återupprättade diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kuba fick mindre än hälften så stor uppmärksamhet som avslöjandet av “deflategate” – att bollarna i NFL-semifinalen i amerikansk fotboll delvis tömts på luft för att göra dem enklare att greppa.

Den globala uppvärmningen, som betraktas som det största hotet mot mänsklighetens överlevnad, rapporterades bara kort i samband med klimatmötet i Paris, trots att tidningar som New York Times konstaterat att 2015 var det varmaste året sedan vi började registrera temperaturer. Klimatmötet i Paris sammanföll med massakern i San Bernardino som fick åtta gånger så mycket bevakning.

-Det här året har vi sett en mycket snäv utrikesbevakning. Få nyheter som saknat koppling till terrorism eller till Mellanöstern har uppmärksammats. Inget har rapporterats om ebola eller Fukushima. Intresset kring den nya påven börjar avta. Europa har fått en stor bevakning men de tre största nyheterna – Charlie Hebdo, flyktingkrisen och terrordådet i centrala Paris – kopplas samman med spänningar i Mellanöstern, säger Andrew Tyndall.

Han menar att dessa nyheter passar in i amerikanska politikers skräckbeskrivningar av omvärlden.

Närmare 24 miljoner amerikaner ser varje kväll kvällsnyheterna från något av de tre stora tv-bolagen. Det är fortfarande betydligt fler än dem som tittar på kabel-tv-bolag som CNN och Fox News, enligt det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Centre on Journalism and the Media. Tv-bolagen kan därmed starkt påverka hur befolkningen betraktar världen.

Under 2015 utgjorde bevakningen av utrikespolitik 6,5 procent av tv-bolagens totala bevakning, knappt hälften av den andel som uppmätts i genomsnitt mellan 1988 och 2014.

Av de nyhetshändelser som fick störst uppmärksamhet i sändningar var påvens besök och avtalet om Irans kärnenergiprogram några av de få positiva nyheterna.

Den minskande tillväxten i Kina och spänningar i Sydkinesiska sjön har inte rapporterats av tv-bolagen.

-Nyheterna bruka följa Pentagons initiativ. Brist på bevakning är ett tecken på att USA inte planerar krig mot Folkrepubliken Kina, säger Andrew Tyndall.

Andrew Tyndall har granskat ABC, CBS och NBC:s nyhetssändningar varje dag sedan 1988.

*Texten har tidigare publicerats på Jim Lobes blogg om amerikansk utrikespolitik: www.lobelog.com

Jim Lobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *