FN: De humanitära behoven växer

New York, 160129 (IPS) – FN har bett om mer än 20 miljarder dollar i nya resurser under 2016 för att hjälpa människor i nöd. Den brittiska hjälporganisationen Oxfam konstaterar i en ny rapport att det internationella humanitära systemet är överbelastat.

-När jag tillträdde 2007 vädjade vi om 4 miljarder dollar årligen, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

Han understryker att över 60 miljoner människor i världen har hamnat i instabila förhållanden på grund av olika konflikter och att omkring 40 länder i världen är drabbade av kriser och våld.

En ny rapport från den brittiska hjälporganisationen Oxfam med titeln Righting the Wrong visar att det internationella biståndet inte har hållit jämna steg med klimatrelaterade katastrofer och svåra konflikter. Löften om att minska riskerna i samband med naturkatastrofer och att stötta lokala hjälpinsatser i samband med dessa katastrofer har ännu inte uppfyllts.

“Humanitärt bistånd når tiotals miljoner människor varje år men miljontals fler får inte den hjälp och det skydd de behöver. Alltför ofta lider de för att regeringarna inte kan eller vill ge sina medborgare skydd eller tillgång till bistånd,” slår rapporten fast.

FN och dess organ fortsätter att vädja om pengar för att finansiera katastrofhjälp men responsen har varit svag.

-Vissa givare skär ner sina bidrag med 30 till 40 procent. Det måste frigöras ytterligare medel för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd, säger Ban Ki-Moon.

Det behövs nära 3,2 miljarder dollar 2016 för att kunna ge humanitärt stöd och skydd i Syrien. Omkring 220 000 människor har dött och miljontals tvingats på flykt sedan krigets början.

FN:s barnfond Unicef vädjar i år om 2,8 miljarder dollar i katastrofhjälp till 43 miljoner barn. Världshälsoorganisationen uppger att 76 miljoner dollar kommer att behövas för att möta behoven i samband med sjukdomar och brist på vatten som drabbat 60 miljoner människor till följd av väderfenomenet El Niño.

FN:s livsmedelsprogram vädjar om 41 miljoner dollar för mat till 2,5 miljoner människor som riskerar hungersnöd i Centralafrikanska republiken. Förra veckan bad FN om 885 miljoner dollar för att möta behoven bland de 30 000 jemeniter som flytt till Somalia. FN:s flyktingorgan UNHCR vädjar tillsammans med 65 andra organisationer om 550 miljoner dollar till mat, vatten, tak över huvudet och tillgång till sjukvård för flyktingar på väg till Europa.

I Syrien har både regeringen och rebellstyrkor blockerat hjälpinsatser som mat och vatten för 181 000 invånare i belägrade städer och byar i olika delar av landet. Omkring 4,5 miljoner syrier bor i områden som är svåra att nå ut till.

Oxfam konstaterar i sin rapport att fler liv skulle kunna räddas om det internationella humanitära systemet inte var uppbyggt på ett sätt som befäster beroendet av internationella givare.

“Dagens system är överbelastat och det humanitära biståndet är ofta otillräckligt, kommer för sent och är inte anpassat till den lokala kontexten,” skriver Oxfam i rapporten.

USA:s utrikesminister John Kerry säger att för att skapa en stabilare bas för FN söker världsorganisationen regelbundna bidrag från minst tio nya länder och 30 procent mer till det humanitära biståndet.

Oxfam uppmanar länder att göra mer för att ge flyktingar möjlighet att arbeta och försörja sig. Oxfam menar att mer inflytande, resurser och ansvar bör läggas på lokala aktörer som lokala Röda Korset-kretsar, nationella regeringar, nationella och lokala organisationer och grupper i stället för FN-organ, rika givarländer och stora internationella organisationer. Det skulle ge lokala aktörer bättre förutsättningar att förhindra eller hantera framtida kriser, uppger organisationen.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *