Klimatavtal kan vara avgörande för att förhindra flyktingkriser

Strasbourg, 150915 (IPS) – Klimatförändringar ökar risken för att människor drivs på flykt. Nu höjs kraven på ett ambitiöst, robust och bindande klimatavtal för att förhindra en ny flyktingkris. -Klimatförändringarna är en av de bakomliggande orsakerna till ny migration. Klimatflyktingar… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Andreas Sieber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *