Västländer vill inte fördöma all användning av klustervapen

New York, 150914 (IPS) – Det internationella förbudet mot användningen av klusterbomber har hittills undertecknats av 117 länder. Men vid en konferens om avtalet som hölls förra veckan uttryckte Storbritannien, Kanada och Australien – tre länder som ratificerat avtalet – reservationer mot en deklaration om att fördöma all användning av de dödsbringande vapnen.

Klustervapen består av bomber eller raketer som exploderar innan de når sitt mål, vilket leder till att en stor mängd mindre laddningar sprids ut på stora områden, till stor fara för civila under lång tid efteråt. År 2008 infördes ett internationellt förbud mot klustervapen som hittills har undertecknats av 117 länder, varav 95 länder även har ratificerat avtalet.

I samband med en konferens om avtalet som förra veckan hölls i Dubrovnik uttryckte dock tre av de länder som ratificerat avtalet sina reservationer mot en föreslagen deklaration som fördömer all användning av vapnen.

Storbritannien, Kanada och Australien menar att de inte kan stödja ett sådant uttalande, eftersom det skulle göra det svårt för länderna att genomföra gemensamma militära insatser med länder som inte har undertecknat konventionen mot klustervapen.

Storbritannien fördömde under förra året användningen av klustervapen i Sudan, Syrien och Ukraina, men har inte kritiserat den saudiledda koalitionens användning av samma vapen under den pågående konflikten i Jemen.

Saudiarabien är samtidigt ett viktigt exportland för Storbritannien, som sedan länge exporterat vapen till det oljerika landet.

Steve Goose, vapenexpert vid Human Rights Watch, menar att de länder som har ratificerat konventionen mot klustervapen måste fördöma all användning av dessa vapen, om förbudet ska bli framgångsrikt.

-Länder som undertecknat deklarationen kan inte vara selektiva när de fördömer användningen, beroende på deras relation till förövaren, eller den typ av klustervapen det gäller, säger han.

Steve Goose anser att om ett land som undertecknat förbudet inte kritiserar parter som bevisligen använt vapnen, så kan det betecknas som ett brott mot deras åtaganden.

Thomas Nash, chef för den brittiska organisationen Article 36, som bevakar vapenhandeln, är mycket kritisk till att Storbritannien inte har kritiserat de saudiledda styrkornas användning av klusterbomber i Jemen.

-Genom att välja i vilka fall man fördömer användningen av klusterbomber gör Storbritannien politik av en fråga som handlar om skyddet av civila, säger Thomas Nash.

Enligt Article 36 sålde Storbritannien klustervapen till Saudiarabien fram till 2008, men det är oklart huruvida några av dessa vapen har använts i konflikten i Jemen.

Saudiarabien, Jemen och USA är tre av de länder i världen som ännu inte har undertecknat det förbudet mot användningen av klusterbomber.

Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *