Missförstådd studie kostar kenyanska barn livet

Nairobi, 150529 (IPS) – Fortfarande dör många kenyanska barn i diarrésjukdomar. Ett av skälen uppges vara att många föräldrar missförstått budskapet i en tidigare studie och därför inte inser hur avgörande det kan vara att ett sjukt barn får vätskebehandling genom dropp. Nu uppmanar landets barnläkarförbund föräldrarna att tänka om.

Dödligheten bland kenyanska barn som ännu inte fyllt fem år låg under förra året på 52 per 1 000 födda barn. Det är en minskning jämfört med de 74 dödsfall per 1 000 barn som rapporterades år 2009. Men siffran är fortfarande långt ifrån den målsättning på som mest 32 dödsfall per 1 000 barn som utgör ett av millenniemålen.

Den viktigaste behandlingen för barn som drabbats av svår diarré är snabb tillförsel av vätska för att motverka uttorkning. I allvarliga fall krävs att detta sker genom dropp, en metod som ofta är mycket effektiv.

Många föräldrar vill dock inte att deras svårt sjuka barn ska ges dropp, berättar sjuksköterskan Esther Mayaka, som arbetar vid sjukhuset Jamii i Nairobi.

-Detta är ett mycket stort bekymmer eftersom diarré är den främsta dödsorsaken bland barn, och eftersom vätsketillförsel genom dropp är den bästa behandlingen, säger hon till IPS.

Enligt Grace Irimu, som är professor i pediatrik vid Nairobis universitet, är många kenyanska föräldrar motståndare till användningen av dropp på grund av ett missförstånd kring en studie som gjordes för några år sedan.

Studien i fråga kallades Feast och genomfördes i Kenya, Tanzania och Uganda år 2011, och kom fram till att dödligheten ökade bland svårt sjuka barn om de fick vätska intravenöst genom dropp. Grace Irimu påpekar dock att studien bara gällde barn som drabbats av vissa febersjukdomar och led av bristande blodcirkulation – och inte barn som led av uttorkning på grund av diarrésjukdomar.

-Föräldrar måste därför förstå att akut vätskebehandling kan rädda livet på barn som drabbats av diarré, säger hon.

Kenyas barnläkarförbund har nu gått ut med ett uttalande där man slår fast att “uttorkning på grund av diarré är en av de främsta globala dödsorsakerna för barn”. Förbundet påpekar samtidigt att barn som drabbats av uttorkning på grund av diarré inte ingick i Feast-studien av det enkla skälet att “värdet av att ge vätska till denna grupp är välkänd”, och att behandling med dropp i dessa fall är “livsviktig”.

Samtidigt varnar sjuksköterskan Esther Mayaka för att de regnoväder och översvämningar som nyligen drabbat landet kan förvärra situationen.

-En av de sjukdomar som återkommit är kolera, vars främsta symptom är diarréer som måste motverkas med hjälp av vätsketillförsel.

I februari i år varnade landets sjukvårdschef Nicholas Muraguri för en koleraepidemi efter att ett stort antal människor hade drabbats av svåra diarrésjukdomar i flera delar av landet.

När det gäller andra millenniemål, däribland arbetet för att minska undernäringen bland små barn så har framsteg gjorts på senare år i Kenya. Förra året led 26 procent av barnen av undernäring, vilket kan jämföras med 35 procent år 2008.

Samma undersökning visar även att mödradödligheten fortfarande är hög, förra året rapporterades 488 dödsfall per 100 000 förlossningar. En markant ökning har dock skett när det gäller andelen förlossningar som äger rum på sjukhus eller vårdcentraler. Under föregående femårsperiod genomfördes 61 procent av alla förlossningar på kliniker, vilket kan jämföras med 43 procent år 2008.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Miriam Gathigah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *