Costa Rica: Förgiftat vatten i ananasodlingarnas spår

San José, 150528 (IPS) – Snart har det gått åtta år sedan befolkningen i Siquirres i Costa Rica blev av med sitt kranvatten efter att det framkommit att vattnet förorenats av bekämpningsmedel från närliggande ananasplantager. Och ännu tycks ingen lösning vara i sikte.

Kranvattnet är fortfarande otjänligt i Siquirres och närmare 7 000 invånare i regionen tvingas i stället dricka vatten som levereras med hjälp av tankbilar. De drabbade orterna, Milano, El Cairo, La Francia och Luisiana ligger i en jordbruksregion vid kusten mot Karibiska havet, där många multinationella företag bedriver storskaliga ananasodlingar.

-Det är jobbigt. Förr kom tankbilen varje dag, men nu kommer den bara varannan. Och om den går sönder, eller det är helg kan människor tvingas gå utan dricksvatten i upp till fyra dagars tid, säger Xinia Briceño från Milano till IPS.

Xinia Briceño är ordförande för en lokal organisation som sköter distributionen av vatten till ortens närmare ett tusen hushåll. Många är frustrerade över att ingen lösning verkar vara i sikte.

-I augusti kommer vi att ha varit beroende av tankbilen i åtta års tid, säger Xinia Briceño.

Det var den 22 augusti 2007 som bekämpningsmedlet bromacil, som används på ananasplantager, upptäcktes i det lokala kranvattnet.

-Kemikalierna finns kvar i vattnet. Under torra perioder sjunker koncentrationen, men när det regnar aktiveras kemikalierna igen, säger Xinia Briceño.

Myndigheternas oförmåga att hantera problemen med kranvattnet kan ses som ett exempel på den costaricanska statens problem med att bevaka befolkningens rättigheter i de områden där multinationella företag bedriver sin verksamhet.

Mycket tyder på att förgiftningen av vattnet kommer från ananasplantager som drivs av företaget Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte SA, som är ett dotterbolag till den USA-baserade fruktjätten Fresh Del Monte.

Men trots det har landets myndigheter stått för kostnaderna för att se till att de drabbade befolkningarna ska ha tillgång till rent dricksvatten. Efter att skandalen uppdagats beslöt myndigheterna att som en kortsiktig lösning börja leverera vatten med hjälp av tankbilar – en lösning som med tiden blivit permanent.

Hittills har kostnaderna för dessa vattenleveranser uppgått till mångmiljonbelopp. Xinia Briceño menar att dessa pengar i stället hade kunnat gå till att dra om vattendistributionen från en ren vattenkälla.

De första bevisen för att det lokala vattnet var förorenat kom redan 2003. En studie som gjordes 2007 visade sedan att vattnet var så förorenat att människor inte ska dricka det.

Hittills har dock inte den costaricanska staten fått någon kompensation från ananasbolaget för de miljöskador man orsakat, och de processer som inletts har ännu inte lett någonstans.

I mars i år vände sig därför Xinia Briceño och andra företrädare för den utsatta befolkningen till det regionala organet Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, IACHR. En annan grupp som stod bakom anmälan var miljöorganisationen Cedarena. Enligt Soledad Castro vid Cedarena har IACHR meddelat att man kommer att granska fallet.

Även internationella organ och organisationer har visat intresse för fallet, däribland nätverket Water Integrity Network, som kritiserat Costa Rica för det bristande skyddet av sina medborgare och den långsamma hanteringen av fallet.

Enligt ananasindustrins handelskammare i Costa Rica odlades frukten på 42 000 hektar mark i landet under 2012, och ananas till ett värde av nära 6,6 miljarder kronor gick på export under året. Hälften av frukten exporterades till USA, och den andra hälften till den europeiska marknaden.

IPS har sökt företrädare för Corporación Del Monte för en kommentar om vattenproblemen i Siquirres, men inte lyckats nå dem.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Diego Arguedas Ortiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *