FN:s bristande resurser hindrar akuta insatser

New York, 150601 (IPS) – Allt fler människor i världen är i behov av akuta hjälpinsatser – men FN:s resurser räcker inte till. Nu har generalsekreterare Ban Ki-Moon tillsatt en högnivåpanel med uppgift att försöka minska det växande gapet mellan tillgängliga resurser och humanitära behov.

De humanitära kriserna i världen har på senare tid förvärrats, främst i Afrika och Mellanöstern. Detta samtidigt som biståndspengarna, som främst kommer från de rika länderna, inte räcker till.

En av de stora humanitära kriserna utspelar sig i Sydsudan. Där är bristen på mat akut för närmare 40 procent av de 11,4 miljoner invånarna, enligt FN:s livsmedelsprogram WFP. Bristande resurser har dock gjort det svårt för WFP att möta behoven. För närvarande saknar organet motsvarande närmare två miljarder kronor till matbistånd.

Enligt FN finns det i dag över 100 miljoner människor i världen som är i behov av akuta hjälpinsatser. Det är fler än dubbelt så många som år 2004. Detta samtidigt som finansieringen för att möta dessa behov i år beräknas uppgå till 19,1 miljarder dollar, jämfört med 3,4 miljarder dollar år 2004.

FN bedömer att det just nu pågår fyra allvarliga och storskaliga kriser i världen – i Centralafrikanska republiken, Irak, Syrien och Sydsudan. Till följd av dessa kriser beräknas 20 miljoner människor vara i behov av hjälp och skydd.

-Men finansieringen är inte tillräcklig för att kunna möta behoven, säger Shannon Scribner vid biståndsorganisationen Oxfams amerikanska avdelning till IPS.

Shannon Scribner påpekar att FN:s humanitära insatser till stora delar finansieras av ett mindre antal rika länder, och att arbetet utförs tillsammans med stora internationella organisationer som bland andra Oxfam och Röda Korset och Röda Halvmånen. Tack vare detta system har oräkneliga liv kunnat räddas under de senaste 50 åren, och Shannon Scribner påpekar att detta gjorts med mindre resurser än de summor som stora biståndsgivare lägger på sina jordbrukssubventioner.

-Men systemet är överbelastad och hjälpen är ofta för liten och kommer fram för sent, säger hon.

Nyligen tillsatte FN-chefen Ban Ki-Moon en expertgrupp med uppgift att försöka minska det växande gapet mellan tillgängliga resurser och de stora humanitära behov som finns i världen. En av panelens medlemmar är Sveriges utrikesminister Margot Wallström. Gruppen ska komma med rekommendationer till FN:s generalsekreterare i november i år.

För närvarande finansierar de 193 medlemsländerna FN och dess organ enligt en princip om ländernas “betalningsförmåga”, där USA är den största enskilda bidragsgivaren. Vid sidan av detta mottar FN-organen även resurser från medlemländerna på frivillig basis.

Oxfam menar att högnivåpanelen bör se över möjligheten att kunna kräva att FN:s medlemsstater går in med finansiering vid akuta humanitära insatser – på samma sätt som sker för FN:s fredsbevarande insatser.

Generalsekreterare Ban Ki-Moon påpekar att behoven av humanitär hjälp har stigit dramatiskt under det senaste decenniet. Orsakerna är bland annat en ökad brist på vatten, matbrist, demografiska förändringar, en ökad urbanisering och klimatförändringar.

-Allt detta bidrar till en situation där de nuvarande resurserna är otillräckliga för att bemöta de stigande behoven av bistånd, säger Ban Ki-Moon.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *