FN:s bristande resurser hindrar akuta insatser

New York, 150601 (IPS) – Allt fler människor i världen är i behov av akuta hjälpinsatser – men FN:s resurser räcker inte till. Nu har generalsekreterare Ban Ki-Moon tillsatt en högnivåpanel med uppgift att försöka minska det växande gapet mellan… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *