Pakistans hembiträden kräver bättre arbetsvillkor

Karachi, 150212 (IPS) – Närmare 8,5 miljoner människor i Pakistan beräknas arbeta i privata hem, men de saknar klara regler för anställningar och få har fasta arbetstider, förmåner, pensioner eller riktiga avtal.

Även om hushållsanställda är en stor yrkesgrupp saknar de ofta de grundläggande rättigheter som andra anställda har. Lite uppmärksamhet har ägnats åt gruppens arbetsvillkor. Många hembiträden utsätts för misshandel och sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Det finns inga lagar som tydligt reglerar arbetsförhållandena för anställda i hemmen.

Men saker håller på att förändras. I december förra året bildades Pakistans första fackförening för hemarbetare. Fackförbundet har nu 235 medlemmar varav 225 är kvinnor. Dessutom ska nya lagförslag behandlas i parlamentet som kan komma att förbättra situationen för de som arbetar i hemmen.

Trebarnsmamman Sumaira Salamat arbetar varje dag mellan klockan tio och halv två i tre olika hem i Lahore där hon städar, diskar och tvättar. Hon tjänar motsvarande 245 kronor i månaden. Sumaira Salamat säger att hon under fyra år har kämpat för sina och sina arbetskamraters rättigheter.

-Det är bara under det senaste ett och ett halvt året som vi insett betydelsen av att gå samman. Vi vill att vårt arbete erkänns, precis som fabriksarbetarnas och sjukhusanställdas. Vi vill ha rätt till pension och bättre löner och goda arbetsvillkor, säger hon till IPS.

Dåliga arbetsvillkor lyfts fram av anställda i sektorn. Många lockas av löften om ett bättre liv och en bra lön men verkligheten blir det motsatta.

Take Sonam Iqbal som nu är 22 år har arbetat i andra människor hem sedan hon var 15 år.

-När jag kom på intervju målade de upp en väldigt positiv bild men sakta men säkert har arbetsbördan ökat och vi kan inte ens protestera, säger hon.

Det är svårt att fastställa exakt hur många i landet som arbetar som hembiträden. Tahir Manzoor vid landets arbetsdepartement säger att det är omöjligt att göra en uppskattning eftersom de är osynliga för samhället och isolerade och utspridda i tusentals hem.

Pakistans statistikbyrå uppger att 74 procent av arbetskraften tillhör den informella sektorn och att en majoritet är hushållsanställda. Mestadels är det outbildade kvinnor från landsbygden som söker sig till städerna för arbete i hopp om en bättre framtid. Men förhoppningarna grusas snabbt när de inser att inkomsterna är lägre än de fastslagna minimilönerna som exempelvis i provinsen Sindh där minimilönen är motsvarande 815 kronor i månaden.

I januari lades det fram ett förslag om höjda löner för outbildade som kan innebära att minimilönerna höjs från motsvarande 815 kronor till cirka 971 kronor i månaden i alla landets provinser. Det finns dock ingen garanti för att hushållsanställda kommer att gynnas av förslaget eftersom det inte slagits fast att det ska ske någon kontroll av att lönerna införs.

-Förutom att hushållsanställda nämns i två lagar finns det ingen särskild lag i Pakistan som skyddar deras rättigheter, säger Zeenat Hisam vid organisationen Pakistan Institute of Labour Education and Research i Karachi.

-ILO arbetar tillsammans med Pakistan för att åstadkomma förändringar i lagar och inom politiken i enlighet med ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare i världen, säger Razi Mujtaba Haider vid Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Konventionen har ratificerats av 17 länder, men hittills inte av Pakistan.

ILO beräknar att omkring 53 miljoner människor världen över arbetar i andra människors hushåll.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Zofeen Ebrahim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *