Sri Lanka vill förhala utredning om krigsförbrytelser

New York, 150211 (IPS) – Sri Lankas nyvalda regering har utlovat att tillsätta en inhemsk tribunal för att utreda om krigsbrott begicks under slutskedet av det blodiga inbördeskriget i landet. Nu söker regeringen stöd från både USA och FN, i syfte att försöka försena den internationella utredning som förväntas presenteras i mars.

Sri Lankas utrikesminister Mangala Samaraweera befinner sig denna vecka i USA för att försöka få stöd för en inhemsk utredning, i samband med att han träffar USA:s utrikesminister John Kerry och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

Under slutskedet av inbördeskriget i Sri Lanka misstänks grova krigsbrott ha begåtts, i samband med att regeringsstyrkorna besegrade den tamilska LTTE-gerillan.

USA var en av de drivande krafterna bakom en resolution som i mars förra året antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter om att utse en FN-panel, ledd av den tidigare finska presidenten Martti Ahtisaari, i syfte att utreda anklagelserna om “allvarliga övergrepp och människorättsbrott” utförda av båda sidor i konflikten.

Utrikesminister Mangala Samaraweera kommer under sitt besök i New York även att möta representanter för människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW.

Men Brad Adams, chef för HRW:s Asienavdelning, ställer sig högst tvivlande inför regeringens förslag att utreda frågan internt.

-Vi förväntar oss inte att regeringen skulle genomföra en seriös utredning, säger Brad Adams.

Som stöd för det påpekar Brad Adams att den tidigare arméchefen Sarath Fonseka, som ledde regeringsstyrkorna i kampen mot LTTE, är en av den nya regeringens medlemmar.

-FN bör även fortsättningsvis vara den ledande kraften i den pågående processen, säger Brad Adams.

Samtidigt understryker han att det är positivt att Sri Lankas nya regering är beredda att samtala med HRW.

David Griffiths, biträdande Asienchef vid Amnesty International, påpekar att landets nya president Maithripala Sirisena har utlovat att återupprätta rättssamhället samt att påstådda brott mot internationella lagar ska utredas, liksom de mord på journalister som begåtts.

-Detta är viktiga utfästelser som välkomnas – under förutsättningar att utredningarna genomförs snabbt och ordentligt, och att de i de fall där tillräckliga bevis finns, leder till åtal mot de som misstänks – oavsett deras rank eller status, säger David Griffiths till IPS.

Han understryker att det avgörande är att den nya retoriken omvandlas till politisk vilja och konkret handling. Enligt Amnesty har Sri Lanka en lång historia av att ha tillsatt utredningskommissioner som inte har lett någonstans – och organisationen menar att straffriheten måste få ett slut.

David Griffiths påpekar att den tidigare presidenten Mahinda Rajapaksas regering hade en fientlig inställning till FN, medan den nya regeringen utlovat att “prioritera” landets förhållande till FN:s människorättskommissariat OHCHR. Enligt David Griffiths har den nya regeringen på kort tid utlovat en rad viktiga reformer, som skulle kunna påskyndas med hjälp av internationella experter och teknisk hjälp – i synnerhet när det gäller brott som begicks under inbördeskriget.

-Amnesty International kan inte nog betona hur viktigt det är att offren för de fruktansvärda människorättsbrotten får upprättelse, säger David Griffiths.

FN:s människorättskommissionär Zeid Ra'ad Zeid al-Hussein kritiserade den tidigare regeringen i landet för dess vägran att samarbeta kring den internationella utredningen om krigsbrott.

FN-panelens rapport som Sri Lanka nu försöker skjuta upp ska enligt planerna presenteras i samband med att FN:s råd för mänskliga rättigheter håller sin nästa session i mars.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *