Krigsturism ny trend i El Salvador

El Paisnal, 150213 (IPS) – Under upptakten till det tolvåriga inbördeskrig som sedan följde i El Salvador mördades prästen Rutilio Grande i den lilla staden El Paisnal 1977. Minnet av prästen är starkt i staden, och nu kommer hans öde att förevigas genom en satsning där turister kan följa i den mördade prästens fotspår.

Rutilio Grande var en lokal jesuitpräst som mördades av regimstyrkorna i mars 1977, tre år innan det långa inbördeskriget bröt ut.

-Fader Rutilio talade om frigörelse och behovet av att hjälpa de utsatta, och detta var skälet till att de mördade honom, säger María Dolores Gómez, 62, som själv träffade prästen.

När inbördeskriget bröt ut gick hon med i gerillarörelsen FMLN. Numera är María Dolores Gómez en av dem som driver El Paisnals turismkommitté, en organisation som inom kort kommer att vårda minnet av den mördade prästen genom att arrangera en turistled genom staden, med flera stopp på olika historiska platser.

Satsningen är en del av en växande trend i landet. Allt fler besökare visar ett ökat intresse för inbördeskrigets förlopp, men också dess förhistoria. Men här i El Paisnal handlar det mesta om Rutilio Grande, den första prästen som kom att mördas i det krig som härjade i landet fram till fredsuppgörelsen 1992, och där 70 000, främst civila, miste livet.

Inbördeskriget bröt ut efter att flera vänstergrupper hade bildat gerillan FMLN för att bekämpa den militärregim som under flera decennier styrt tillsammans med eliten i landet.

Rutilio Grande sköts till döds tillsammans med två andra män i samband med att de kom körande i en bil strax utanför El Paisnal. Prästen är begravd på den lokala kyrkogården, och hans grav har redan sedan tidigare varit en plats som besökts av både inhemska och utländska turister. Graven kommer fortsätta att vara en viktig plats i den nya turistsatsningen.

Många historiker och teologer menar att mordet på Rutilio Grande gjorde ett starkt intryck på landets dåvarande ärkebiskop Oscar Arnulfo Romero, som även han kom att bli en stark förkämpe för landets fattiga. Oscar Arnulfo Romero blev själv mördad tre år senare, i samband med att han höll en mässa i huvudstaden San Salvador. Den sanningskommission som FN tillsatte efter kriget anklagade den högt uppsatte militären Roberto D’Aubuisson för att ha planerat mordet på ärkebiskopen.

Roberto D’Aubuisson bildade senare högerpartiet Arena, som kom att styra landet mellan 1989 och fram till 2009, då den tidigare gerillagruppen FMLN:s vänsterparti kom till makten, en valseger som partiet upprepade igen i mars förra året.

Turistleden i Rutilio Grandes spår börjar på den plats där prästen och de två andra männen mördades, en plats där det nu står ett litet monument till deras minne.

El Paisnals kommunalråd Alexander Torres berättar att den nya turistsatsningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för de turister som vill hedra Rutilio Grandes minne. Av det skälet kommer kommunen att satsa pengar på att bygga små hotell och restauranger, som även kan erbjuda arbetstillfällen till de lokala invånarna.

María Dolores Gómez make, Florentino Menjívar, som också han var med i gerillan, menar att lokalbefolkningen själva har varit med och drivit på den nya satsningen.

-Det handlar om en möjlighet att skapa tillväxt för folket här, säger han.

Paret bor i ett område som bildades av före detta gerillamedlemmar i utkanten av El Paisnal efter fredsuppgörelsen 1992, i samband med avväpningen av de forna soldaterna.

-Landets nuvarande vicepresident ledde styrkorna här i samband med avväpningen, berättar Víctor Escalante, 45, med hänvisning till vicepresidenten Oscar Ortiz.

Sedan juni förra året är en annan gerillaveteran, Salvador Sánchez Cerén, president i landet.

I satsningen ingår även planer på att uppföra ett krigsmuseum, samt att återskapa ett gerillaläger i skogen strax utanför El Paisnal.

Även i andra delar av landet har man satsat på krigsturism. Mest känd är staden Perquín där det finns ett museum om inbördeskriget som bland annat visar upp vapen som användes under kriget, och helikoptrar som sköts ned av gerillan. På andra platser på landsbygden kan turister besöka grottor och bunkrar som användes av gerillan, och gamla fältsjukhus.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Edgardo Ayala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *