Minskande odlingsmarker hot mot livsmedelsförsörjningen i Afrika

Nairobi, 140917 (IPS) – En majoritet av Afrikas bönder har mindre än en hektar odlingsmark att bruka, och siffrorna fortsätter att sjunka i många länder. Experter menar att avstyckningar av jordbruksmark är på väg att bli ett stort hot mot en tryggad livsmedelsförsörjning i länder i Afrika.

När Kiprui Kibet tänker på sin framtid som majsodlare i bördiga Rift Valley i Kenya så beklagar han sig över hur liten hans jordbruksmark har blivit.

-Jag brukade odla på 40 hektar, men nu har jag bara 0,8 hektar kvar. Min pappa hade tio söner och vi ville alla äga en bit land. Men avstyckningarna slog hårt. Nu lyckas jag bara producera 20 säckar majs, ibland mindre än så, berättar Kiprui Kibet.

Statistik från FN-organet FAO slår fast att en majoritet av Afrikas bönder har mindre än en hektar mark att bruka, och andelen bönder med mycket små jordar har ökat med hela 17 procent under de senaste tio åren. Utvecklingen ser ungefär likadan ut i Zambia och Uganda.

Jordbruksexperten Allan Moshi från Zambia påpekar att många investerare har satsat på storskaliga inköp av jordbruksmarker i östra och södra Afrika.

-Dessa omfattande markaffärer har inte bara minskat tillgången på odlingsbara jordar för lokalbefolkningen, utan det som finns kvar ska dessutom avstyckas i samband med arv, säger han.

Allan Moshi menar att de minskade odlingsarealerna hänger samman med befolkningstillväxten – men också med ett förändrat synsätt på markrättigheter, med större fokus på privat ägande av markerna.

-Människor vill ha äganderätten även om det betyder att avstyckningarna leder till så små jordar att de inte blir lönsamma. Detta samtidigt som stora investerare satsar på andra vinstgivande grödor, vilket minskar tillgången på mark för odling av mat, säger Moshi.

Enligt FAO står Afrikas småbönder för minst 75 procent av den mat som produceras i jordbruket.

Anthony Mokaya vid organisationen Kenya Lands Alliance säger att det i många afrikanska länder inte finns några lagar för hur jordbruksmarker ska avstyckas. I Kenya finns det dock en lag som slår fast att jordbruksmarker inte får avstyckas i mindre enheter än 0,8 hektar. Men småbonden Kiprui Kibet säger att många inte ens känner till att den lagen existerar.

-Vi delar inte upp jordbruksmarken i enlighet med lagen utan utifrån hur många arvingar som vill ha en bit mark, säger Kiprui Kibet.

Titus Rotich vid jordbruksmyndigheten i Rift Valley i Kenya varnar för att jordbruksmarkerna med tiden blir så små att det inte längre blir ekonomiskt lönsamt att odla markerna.

-Många familjer som för tio-tjugo år sedan hade över 40 hektar jordbruksmarker tvingas numera klara sig på mindre än en hektar. Det innebär att man bara kan odla en mindre mängd grönsaker och föda upp lite kycklingar, säger han.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Miriam Gathigah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *