Räddningsinsatser på Medelhavet möts av många prövningar

Barcelona, 221215 (IPS) – Medan den humanitära krisen fortsätter på Medelhavet är hindren många för de fartyg som försöker rädda migranter och flyktingar från att drunkna. Italien får hård kritik av organisationer.

Italiens nya regering, under ledning av den högerextrema premiärministern Giorgia Meloni, har utlovat en hård hållning gentemot de migranter som försöker ta sig till landet från Nordafrikas kust.

Den 11 december kunde till sist 500 utmattade migranter som plockats upp av två räddningsfartyg på Medelhavet stiga i land i södra Italien. De skeppsbrutna migranterna, som hade avrest från Libyen, hade plockats upp av organisationerna Läkare utan gränser, MSF och SOS Humanity.

Nyligen hamnade Frankrike och Italien i en diplomatisk tvist efter att italienska myndigheter hade vägrat ta emot SOS Humanitys fartyg Ocean Viking, som i stället tvingades resa vidare till Frankrike.

Ungefär samtidigt protesterade MSF:s räddningsfartyg Geo Barents mot de order som utgick från Rom och som innebar att bara en mindre del av de migranter som fanns ombord skulle få lämna båten. Till sist kunde dock alla migranter gå i land i Catania på Sicilien.

Juan Matías Gil, chef för MSF:s räddningsaktioner, säger till IPS att det saknas juridiskt stöd för åtgärder som innebär att bara vissa av migranterna tillåts gå i land.

– Det handlar inte om något annat än ett nytt försöka att försöka stoppa organisationernas arbete, säger han till IPS.

De migranter som anlände den 11 december har dock inte drabbats av några ytterligare administrativa problem. Enligt Juan Matías Gil kan orsaken till att den italienska regeringen till sist lät migranterna lämna skeppet vara den diplomatiska krisen med Frankrike.

Enligt italienska regeringsföreträdare handlade det dock om dåliga väderförhållanden, och inte om några nya riktlinjer.

Räddningsfartygen på Medelhavet har i flera år mött motstånd från Italien, i form av stängda hamnar och olika juridiska processer. Olika metoder har använts för att blockera de nio räddningsfartyg som opererar på Medelhavet i olika organisationers regi.

– Vi fick under Mario Draghis förra regering en föraning om den politik som Meloni i dag förordar, även om det sällan uppmärksammades. Redan då kunde vi få vänta i upp till tio eller tolv dagar innan vi fick tillåtelse att gå i hamn, säger Juan Matías Gil.

Siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR visar att drygt 94 000 människor har anlänt till Italien via havet hittills i år. De allra flesta avreste från Libyen, i de flesta fall med rangliga gummibåtar.

Organisationer hänvisar till internationella lagar som slår fast att alla fartyg som har nödställda passagerare ombord omedelbart ska garanteras möjlighet anlägga i en hamn. Trots det tvingas räddningsfartygen ofta vänta, i vissa fall i över två veckors tid.

Juan Matías Gil menar att det handlar om en medveten kampanj mot hjälporganisationernas insatser. Samtidigt betonar han att endast 14 procent av de personer som anländer till Italien via havet kommer via något av räddningsfartygen.

– Det som stör Rom är att vi synliggör problemen, säger han.

För att hejda migrationen har länderna i Europa sedan 2016 utbildat och utrustat kustbevakningen i Libyen. Den myndigheten har dock blivit hård kritiserad för att använda övervåld mot migranter – samt för att vara infiltrerad av grupper som bedriver människosmuggling.

Organisationer uppger att många av de migranter som fångas upp av kustbevakningen blir utsatta för människorättsbrott i de migranthäkten som drivs av de två olika regeringar i Libyen som gör anspråk på att styra i det kaotiska landet.

Enligt Internationella migrationsorganisationens uppgifter har över 25 000 människor drunknat eller försvunnit på Medelhavet sedan 2014.

Vissa italienska politiker har samtidigt ställts till svars för landets agerande mot räddningsfartygen. Matteo Salvini, som tidigare var landets inrikesminister, utreds för närvarande för sitt agerande i samband med att han försökte hindra hundratals migranter som hade räddats av den spanska organisationen Open Arms, från att gå i land i Italien. Migranterna tvingades stanna kvar på fartyget i 19 dagar, vilket uppges stå i strid med både italienska och internationella lagar.

I hamnen i Barcelona träffar IPS David Lladó, chef för Open Arms räddningsinsatser. Just nu håller hans besättning på med förberedelserna sig för att ge sig ut på Medelhavet igen under julhelgen.

– Vi räknar nu in de förseningar som uppstår innan vi får anlända i hamn, så vi tar med mat som ska räcka i 30 dagar åt 300 personer. Men ingen vet hur länge de kommer att låta oss vänta, säger han.

Karlos Zurutuza