Afrikanska experter kräver åtgärder mot plastavfallet

Kigali, 221214 (IPS) – De stora problem som plastavfallet redan orsakar i Afrika riskerar att förvärras ytterligare i framtiden. Experter betonar att regionens länder därför måste utveckla nya lösningar för en mer hållbar plastanvändning.

Den afrikanska plastproduktionen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren, vilket innebär att avfallsproblemen kommer att bli ännu värre.

Vid ett världsforum om cirkulär ekonomi, WCEF, som förra veckan hölls i Rwandas huvudstad Kigali uppmärksammades problemen. Vid ett sidomöte lanserade regeringsrepresentanter, forskare och företrädare för civilsamhället en ny koalition som har som mål att få bort plastsoporna fram till 2040.

– De föroreningar som plasten orsakar har närmat sig krisnivåer – och det är nu dags att de som orsakar dessa föroreningar ställs till svars, säger Zaynab Sadan, som företräder den afrikanska avdelningen av Världsnaturfonden, WWF, till IPS.

Experter är eniga om att den viktigaste åtgärden för att skapa en mer cirkulär ekonomi i Afrika är att få bort dumpningen och den öppna förbränningen av avfall – samt att genomföra insatser där återbruk börjar betraktas som en resurs.

Enligt de senaste beräkningarna från FN:s miljöprogram Unep har närmare sju av de dryga nio miljarder ton plast som har producerats i världen hamnat i naturen, som sopor. Detta har slagit hårt mot miljön och många naturliga processer, samt försämrat möjligheterna för ekosystemen att stå emot klimatförändringarnas effekter.

I Afrika söder om Sahara har plastavfallet påverkat många miljoner människors försörjningsmöjligheter.

Världen fortsätter samtidigt att producera alltmer plast och OECD konstaterar i en rapport att en stor del av produktionsökningen är inriktad på engångsmaterial.

Zaynab Sadan säger att för att bemöta de växande problemen i Afrika krävs det att kontinentens länder i mycket högre grad satsar på återvinning och en förbättrad sophantering.

Kristin Hughes, expert på plastfrågor inom Världsekonomiskt forums styrelse, konstaterar att om den nuvarande trenden fortsätter så kommer ytterligare flera miljarder ton plast att hamna på världens soptippar inom de kommande decennierna. Hon betonar att det i Afrika det krävs insatser som bygger på forskning och metoder som bevisligen fungerar.

Vid mötet i Kigali lyfte många fram Rwanda som ett positivt exempel, eftersom landet införde ett förbud mot engångsplastpåsar 2008.

Målet med den nya koalitionen är att verka för internationella och juridiskt bindande regler som syftar till snabba och effektiva åtgärder mot plastavfallet.

Aimable Twahirwa