Minskad energianvändning ska sänka Chiles koldioxidutsläpp

Santiago, 221212 (IPS) – En ny chilensk lag slår fast att alla samhällssektorer gradvis ska effektivisera sin energianvändning, vilket kraftigt ska minska landets utsläpp av växthusgaser. Det kommer dock att krävas en rad insatser innan lagen kan ge effekt.

Energisektorn står bakom tre fjärdedelar av Chiles utsläpp av växthusgaser och av det skälet anses energieffektiviseringar ha en avgörande roll för landets klimatarbete.

Lagen antogs förra året, medan dess förordningar lanserades under hösten. Det kommer dock att dröja innan lagen börjar gälla fullt ut, då det uttalade målet är att den ska börja tillämpas gradvis. Under nästa år kommer dock hårdare regler att börja gälla för nya byggnader.

Enligt organisationen Fundación Chile har energieffektiviseringar potentialen att kraftigt kunna minska landets koldioxidutsläpp.

– Nu har vi för första gången en lag om energieffektivisering. Det är ett mycket viktigt steg eftersom det kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser med 35 procent, säger Fundación Chiles biträdande hållbarhetschef Karien Volker till IPS.

Lagen slår fast nya riktlinjer för transporter, industri- och gruvsektor, samt för bostäder och alla offentliga och kommersiella verksamheter. Karien Volker påpekar att lagen föreskriver en nationell handlingsplan som kan leda till kraftiga minskningar av koldioxidutsläppen till 2030.

Hon betonar att lagen även fastställer nya regler för stora företag, vilket kommer att påverka hur de bedriver sina verksamheter.

Nya regler för fastighetsbranschen kommer bland annat att innebära att nya byggnader bara kommer att behöva konsumera en tredjedel så mycket energi som äldre hus.

Tack vare Chiles stora potential för sol- och vindenergi har landet på kort tid kunnat ta de första stegen mot en grön omställning. I dag kommer hälften av den el som produceras i landet från förnybara energikällor, medan resten kommer från i första hand importerade fossila källor.

Däremot har Chile inte gjort lika stora framsteg när det gäller energieffektivisering, menar Alfredo del Valle, som tidigare arbetat som energirådgivare både inom FN och för den chilenska regeringen. Han menar att politikerna alldeles för länge missat en avgörande fråga inom energipolitiken:

– Att det är avgörande att investera både pengar och politisk vilja för att uppnå energieffektivisering, på samma sätt som vi investerar i tillgången på energi.

Sedan vänsterpresident Gabriel Boric tillträdde i mars har dock regeringen slagit fast en ny energipolitik, som i högre grad betonar vikten av en mer effektiv energianvändning. Satsningen är bland annat inriktad mot de största elkonsumenterna inom industrin och regeringen uppger att runt 200 bolag ska ha genomfört energibesparande åtgärder till 2026.

Orlando Milesi