Miljontals barn utan skolgång i krisdrabbade Etiopien

Addis Abeba, 221212 (IPS) – Inhemska konflikter och omfattande matbrist i spåren av en mycket allvarlig torka håller på att utlösa en tyst katastrof i Etiopien. En hel generation barn riskerar att gå miste om möjligheten att få en skolutbildning.

Vid sidan av konflikter och torka har den etiopiska befolkningen även drabbats mycket hårt av en skenande inflation och en ökande brist på mat. Detta har också slagit hårt mot landets utbildningssystem.

Krisens omfattning underströks av Graham Lang från FN:s globala utbildningsfond för barn i krisområden, ECW, i samband med att han tillsammans med en internationell delegation besökte landet i förra veckan.

– Etiopien är drabbat av en de största utbildningskriserna i världen. Myndigheterna beräknar att det finns över 13 miljoner barn som inte går i skolan, sade Graham Lang till IPS.

En stor andel av dessa barn uppges ha förlorat möjligheten att gå i skolan på grund av torka och andra klimatrelaterade orsaker – och det antalet stiger snabbt.

Graham Lang påpekar att Etiopien har drabbats av den värsta torkan på flera decennier, och att krisen dessutom riskerar att förvärras ytterligare.

I delegationen ingick även Norges biståndsminister Anne Beathe Tvinnereim, som underströk att utbildningssatsningar för barn som drabbats av konflikter och katastrofer är en prioriterad fråga för landet.

– I synnerhet flickor hoppar av skolan i samband med konflikter. Detta fältbesök visar samtidigt att satsningar på att få tillbaka barn till skolbänken kan bidra till att de på sikt kan vara med och återuppbygga sina lokalsamhällen, sade Anne Beathe Tvinnereim.

ECW har i Etiopien finansierat skolsatsningar som hittills har nått ut till närmare 275 000 barn i landet. Graham Lang säger att satsningar där elever erbjuds skolmat ökar förutsättningarna för att barnen också ska fortsätta att gå i skolan.

På global nivå är FN-fondens målsättning att inom de kommande fyra åren kunna finansiera skolsatsningar som når ut till närmare 20 miljoner barn i världen. I februari nästa år kommer att givarkonferens att hållas i Genève, med målsättningen att förmå världens länder att öka sin finansiering av skolsatsningar som inriktade på barn som drabbats av konflikter och andra katastrofer.

Joyce Chimbi