Kärnvapen och klimatskadliga satsningar – lukrativa verksamheter

Madrid, 221201 (IPS) – Satsningar på kärnvapen och verksamheter som driver på klimatkrisen innebär också goda affärsmöjligheter för världens rikaste företag och individer. Det visar studier.

Enligt en tidigare rapport från Ican, en organisation som verkar för att förbjuda kärnvapen och som fick Nobels fredspris år 2017, får företag som står bakom tillverkningen av atomvapen stöd av närmare 150 stora banker, bland annat i form av beviljade lån. Samma studie visar också att ett stort antal institutioner investerar i dessa företag, vilket också har visat sig vara lönsamt.

Enligt Ican satsade världens nio kärnvapenstater tillsammans motsvarande drygt 1,5 miljoner kronor på sina kärnvapen – per minut, under hela 2021. Detta alltså innan det ryska anfallskriget mot Ukraina inleddes, vilket lett till att många länder nu har avsatt ännu större resurser till sina försvar.

Samtidigt visar en ny rapport från organisationen Oxfam att de investeringar som görs av världens allra rikaste personer bidrar till enorma utsläpp av växthusgaser. Enligt Oxfam visar analyser av de investeringar som görs av 125 av världens rikaste dollarmiljardärer att dessa individer står bakom mer än en miljon gånger större utsläpp än genomsnittsmänniskan.

Rapporten visar också att miljardärerna i betydligt högre utsträckning än storföretag väljer att investera i klimatskadliga verksamheter, som i fossilindustrin. Samtidigt konstaterar rapportförfattarna att de allra rikaste har ett stort inflytande över många av världens största företag, vilket gör att de kan påverka hur dessa verksamheter bedrivs.

Konflikter och klimatrelaterade katastrofer har även en stor inverkan på den omfattande matkris som just nu råder i världen. Inom matsystemen lyckas samtidigt en mindre grupp stora företag och investerare göra stora förtjänster, samtidigt som de har ett stort inflytande över den globala mathandeln, vilket IPS tidigare har rapporterat om.

Och samtidigt som de snabbt stigande priserna på energi och drivmedel orsakar stort lidande för människor i olika delar av världen, så har vinsterna för världens fossila bränsleföretag skjutit i höjden. Ett förhållande som nyligen kritiserades hårt i ett uttalande från FN:s generalsekreterare António Guterres.

Samtidigt har dessa företag till stora delar finansierats med hjälp av offentliga medel. Siffror har visat att den fossila bränsleindustrin bara under 2020 subventionerades med hisnande 5,9 biljoner dollar. Och det är en siffra som förväntas öka ytterligare i framtiden, enligt en rapport från Internationella valutafonden, IMF.

Baher Kamal