Vaccinmotstånd hotar kampanj mot polio i Pakistan

Peshawar, 221130 (IPS) – Fram till i våras hade inga nya fall av polio rapporterats på över ett år i Pakistan. Men sedan dess har flera nya fall av den smittsamma virussjukdomen konstaterats. Många föräldrar vägrar samtidigt att låta vaccinera sina barn – på grund av det vaccinationsmotstånd som drivs på av religiösa extremister.

Under 15 månaders tid rapporterades inga nya fall av polio i Pakistan, vilket sågs som en viktig milstolpe. Men efter att en liten pojke i norra Waziristan i våras drabbades av den fruktade sjukdomen inledde pakistanska myndigheter en massiv vaccinationskampanj.

Många miljontals barn har nu fått poliovaccin. Men enligt Jawad Khan, som arbetar för vaccinationskampanjen i provinsen Khyber Pakhtunkhwa, finns det fortfarande runt en halv miljon barn som är helt oskyddade – på grund av vaccinmotstånd från deras föräldrar.

Sedan i våras har det nu rapporterats om 20 fall av polio i Pakistan, varav en stor majoritet upptäckts i den oroliga regionen norra Waziristan i Khyber Pakhtunkhwa. I regionen, som gränsar till Afghanistan, finns det flera militanta grupper som är hårda motståndare till poliovaccin.

Polio är en sjukdom som främst drabbar små barn och kan leda till förlamningar och även få en dödlig utgång. Omfattande insatser för att helt utrota sjukdomen har gjort att antalet fall i världen med tiden har minskat dramatiskt. Afghanistan och Pakistan är i dag de enda två länder i världen där polio fortfarande återkommande upptäcks.

Personal som arbetar inom Pakistans vaccinationsprogram, där de går från dörr till dörr, riskerar att utsättas för hot från föräldrar – vilket leder till att vissa barn registreras som vaccinerade trots att de inte blivit det.

Minst 50 vaccinatörer uppges ha blivit dödade i samband med kampanjer under de senaste tio åren – främst i Khyber Pakhtunkhwa.

Talibaner och vissa religiösa ledare sprider konspirationsteorier om poliovaccinet, bland annat genom att påstå att det egentliga syftet är att göra muslimska barn sterila.

Under några år fram till 2014 kontrollerade pakistanska talibaner områden i norra Waziristan – och under den perioden rådde ett strikt förbud mot alla typer av vaccinationer, berättar Sajjad Ahmed, som har en hög befattning inom regionens sjukvård.

– Men efter att talibanerna drevs bort av militären 2014 så började föräldrar att vaccinera sina barn, berättar han för IPS.

På senare tid har dock extremistgrupperna börjat växa sig starkare igen – och i takt med det har vaccinmotståndet ökat, samtidigt som attackerna mot personalen inom vaccinationsprogrammet har förvärrats.

– Under de senaste tre månaderna har tre personer dödats av okända gärningsmän i samband med vaccinationskampanjen i norra Waziristan, säger Sajjad Ahmed.

Vissa föräldrar vågar enligt honom inte låta vaccinera sina barn av rädsla för att de ska drabbas av repressalier från lokala talibaner.

Rafiq Khan, som arbetar inom regionens vaccinationskampanj, säger till IPS att myndigheterna tvingas anlita många tusentals poliser i arbetet, för att skydda vaccinatörerna.

Han säger att det inte är lätt att nå ut med korrekt information om hur viktigt det är att alla barn blir vaccinerade.

– Nu har vi börjat övertyga föräldrar med hjälp av lokala ledare och religiösa företrädare som beskriver behovet av vaccinationer, säger han.

En som har engagerat sig är imamen Maulana Amir Haq, som hänvisar till föräldrarnas ansvar.

– Föräldrar ska skydda sina söner och döttrar mot sjukdomar och se till att de blir vaccinerade. Det är deras religiösa plikt, säger han till IPS.

Den federala hälsoministern Abdul Qadir Patel betonar hur viktigt det är att barn får poliovaccin, eftersom det är det enda skydd som finns mot en sjukdom som kan orsaka funktionsnedsättningar. Vaccinationerna är dessutom kostnadsfria, påpekar han.

– Vi vill slå ut viruset och därmed skydda inte bara våra barn, utan barn över hela världen, säger han till IPS.

Det avgörande är att motarbeta att smittan sprids vidare. Samtidigt finns det en risk för en ökad smittspridning i spåren av den förödande översvämning som Pakistan nyligen drabbades av. Detta eftersom många miljontals människor i landet har förlorat sina bostäder i samband med naturkatastrofen.

– Omfattningen av denna katastrof är helt förödande. Jag är djup oroad för att viruset ska få fäste samtidigt som flera miljontals människor är i rörelse och letar efter en ny tillflyktsort, varnar Shahzad Baig, nationell koordinator inom landets akuta insatsgrupp mot polio.

Ashfaq Yusufzai