Latinamerikanska kvinnogrupper kräver nya satsningar mot våldet

Lima, 221129 (IPS) – Trots skärpta lagar har det könsbaserade våld som förvärrades under pandemin förblivit ett mycket stort problem i många latinamerikanska länder. Kvinnogrupper och experter menar att det nu krävs fler förebyggande insatser för att motverka våldet.

Peru är ett av de länder i regionen där arbetet mot våld i nära relationer hämmades kraftigt under pandemin, då landet införde mycket strikta restriktioner.

Juristen Cynthia Silva är ordförande för organisationen Demus, som bevakar kvinnors rättigheter. Hon menar att landets myndigheter efter pandemin inte har återupprättat all den stödverksamhet för kvinnliga brottsoffer som stängdes ned i samband med coronakrisen. Dessutom menar hon att de särskilda insatser som skapats inom rättsväsendet för att straffa förövare och stärka brottsoffer inte tillämpas fullt ut.

Hon betonar att det krävs mer resurser både för att utreda våld i nära relationer, men också för att förebygga problemen.

– Detta är två strategier som bör genomföras samtidigt, men vi upplever att staten inte gör tillräckligt, säger hon.

Cynthia Silva menar att det som krävs är statliga satsningar för att motverka den machokultur som nedvärderar och diskriminerar kvinnor. Hennes organisation är verksam i en förort till Lima, där de arbetar mot tonåringar. Enligt Cynthia Silva krävs det ett ökat stöd för insatser som är inriktade mot att förändra människors värderingar från tidig ålder.

Bedömare menar att de stora problemen med våld mot kvinnor – inklusive många mord – hänger samman med den sexism som präglar många latinamerikanska länder. Detta trots att regionens länder redan 1994 antog Interamerikanska konventionen Belém do Pará om förebyggande, bestraffande och utrotande av våld mot kvinnor. Den slår fast att våld som utövas mot kvinnor innebär ett brott mot deras mänskliga rättigheter.

Experter påpekar dock att problemet är att denna konvention inte följs fullt ut.

Professor Rosaura Andiñach, som även arbetar inom den ekumeniska stödgruppen Creas i Argentina, säger att det är mycket problematiskt att våldet mot kvinnor är så omfattande – trots de framsteg som gjorts inom lagstiftningen.

Rosaura Andiñach menar att landets myndigheter fortfarande inte gör tillräckligt för att ge misshandlade kvinnor det stöd de behöver. Som exempel nämner hon ett fall som inträffade nyligen i staden Tucumán, där en 30-årig kvinna gick till polisen för att anmäla sin partner för misshandel. Men polisen bara avvisade henne.

– Hon begick självmord samma dag, eftersom hon inte visste vad hon skulle göra. Vi är mycket bekymrade över att situationen har förblivit lika allvarlig som någonsin när det gäller det våld som drabbar kvinnor, säger Rosaura Andiñach.

Moni Pizani, vid FN-organet UN Women, betonar att det som krävs för att stoppa våldet är ett mycket större fokus på det förebyggande arbetet.

– Vi måste angripa orsakerna. I 30 års tid har jag talat om behovet av att förebygga våld mot kvinnor genom att satsa på förändrade värderingar. Pojkar och flickor behöver uppfostras i en miljö där de veta att det är oacceptabelt i alla former, säger Moni Pizani till IPS.

Mariela Jara