Boskap används som valuta när inflationen skenar i Zimbabwe

Mberengwa, 221128 (IPS) – Zimbabwe har sedan länge varit drabbat av en djup ekonomisk kris. När inflationen nu återigen har skjutit i höjden har allt fler zimbabwier börjat använda sig av boskap som en slags ny valuta.

Enligt officiella siffror ligger inflationen för närvarande på hela 269 procent i Zimbabwe och den lokala valutan fortsätter att rasa i förhållande till internationella valutor som den amerikanska dollarn.

Redan 2007, när inflationen snabbt började stiga, valde Langton Musaigwa i distriktet Mberengwa att köpa in fler boskap, för att ha som säkerhet medan pengarna bara fortsatte att minska i värde. Han var långt ifrån ensam, många andra i hans hemby gjorde samma sak.

– Vi hade inget val, boskapen fanns kvar medan sedlarna blev allt mindre värda för varje dag som gick, i takt med att alla priser rusade, säger Langton Musaigwa till IPS.

Han berättar att djuren alltid kan användas i utbyte mot andra varor och tjänster, utan att värdet minskar.

Neliswa Mupepeti, som kommer från samma by, berättar att hon vid ett tillfälle använde sig av en av sina kor för att betala för en akut transport till närmaste sjukhus.

– Jag blev plötsligt allvarligt sjuk och kunde inte ta mig någonstans på egen hand. Då betalade jag med en av mina kor för att en person skulle ta mig till sjukhuset med hans bil, berättar hon.

När inflationen nu har börjat nå nya rekordnivåer har allt fler zimbabwier börjat se på boskapsdjuren som en mer pålitlig valuta. Langton Musaigwa säger att befolkningen i hans by återigen har börjat återgå till detta alternativa betalningsmedel.

– Nyligen köpte jag en kärra och en cykel genom att betala med en ko, eftersom ingen i byn är beredd att handla med den lokala valutan. De flesta har inte tillgång till den mer populära dollarn och då har boskap blivit den valuta som är tillgänglig, berättar han.

Samtidigt har många zimbabwier som har tillgång till dollar valt att köpa på sig fler boskapsdjur. Dit hör Tinago Muchahwikwa, som får amerikanska dollar hemskickade från sina barn som arbetar utomlands.

– Alla valutor förlorar i värde, men boskapens värde består om de sköts på rätt sätt. Och sedan kan de användas som bytesvara när det uppstår ett behov, säger Tinago Muchahwikwa till IPS.

Liksom många andra zimbabwier menar han att nötkreatur är ett betydligt mer beständigt betalningsmedel, i synnerhet i jämförelse med den lokala zimbabwiska dollarn.

Admire Gumbo, 40, bor och arbetar i Kapstaden i grannlandet Sydafrika, men planerar på sikt att flytta hem till sin by i Zimbabwe igen. Fram till dess skickar han hem pengar till familjen i det krisdrabbade landet.

– Pengarna används till att köpa boskap, eftersom jag vill ha ett tryggt liv när jag flyttar hem. I takt med att antalet boskap ökar så stärks också min ekonomiska ställning, säger han.

Hittills har familjen kunnat köpa in 15 kor för de pengar han tjänar som jordbruksarbetare i Sydafrika.

Även för handlare i landets städer har boskap börjat accepteras som ett betalningsmedel. Kaitano Muzungu berättar att han säljer solpaneler på landsbygden och att många vill betala med boskapsdjur.

– Sedan föder jag upp boskapen så att de ökar i vikt innan jag säljer dem till slakterier i Harare, där jag får betalt i amerikanska dollar. Pengarna använder jag till att köpa in nya solpaneler som jag säljer i byarna med nya boskap som betalningsmedel, berättar Kaitano Muzungu för IPS.

Jeffrey Moyo