Felbedömningar och spekulation bidragande orsaker till matkrisen

Madrid, 221121 (IPS) – Det ryska anfallskriget i Ukraina lyfts ofta fram som den främsta orsaken till de stigande globala matpriserna. Men medan hundratals miljoner tvingas gå hungriga menar experter att matkrisen har fler orsaker – däribland politiska felbedömningar och spekulation.

Flera experter betonar att matkrisen hänger samman med olika strukturella problem. En av dem är FN:s särskilda rapportör om rätten till mat, Michael Fakhri, som tidigare i år konstaterade att den ryska invasionen av Ukraina orsakat oro på de globala marknaderna, vilket bidrog till snabbt skenande matpriser. Men han menar att det också finns fler orsaker till att antalet hungrande ökar.

I en rapport till FN: säkerhetsråd understryker Michael Fakhri att hunger på samma sätt som konflikter alltid hänger samman med ”politiska misstag”. Enligt FN-rapportören har marknaden samtidigt förstärkt oron i stället för att lindra den.

I rapporten skriver Michael Fakhri också att ”matpriserna inte skenar på grund av några problem med tillgång och efterfrågan i sig” – utan att det också beror på den pågående spekulationen på hur priserna ska utvecklas framöver.

Dessutom betonar han att många organisationer från olika delar av världen i två års tid har varnat för en kommande matkris – och uppmanat omvärlden att agera för att bemöta den. Detta utan att få respons från FN:s medlemsländer.

Samtidigt betonar experter vid organisationen Focus on the Global South i en ny rapport att det globala matsystemet befinner sig i en ”perfekt storm” som driver upp matpriserna och hungern. Vissa länder uppges dessutom ha svarat med en slags ”matnationalism”, som lett till att exporten av vissa livsmedel stoppats i syfte att säkerställa den inhemska tillgången och för att stabilisera priserna.

I en färsk analys som publicerats i den indiska affärstidningen Hindu Business Line pekas marknadsstrukturer och regleringar, samt finansiella strukturer som ”göder ett företagsdominerat globalt matsystem”, ut som orsaker till instabila matpriser och efterföljande matkriser.

Även Internationella expertpanelen för hållbara livsmedelssystem konstaterar i en analys att ”finansiell spekulation på råvarumarknaderna” har en avgörande roll för de matkriser som utgör ett hot mot människors rätt att kunna äta sig mätta.

Professor Jennifer Clapp, expert på matsäkerhet, konstaterar samtidigt att ”ett litet antal företag har en stor påverkan på de globala matsystemen”. Som exempel nämner hon att fyra företag kontrollerar minst 70 procent av spannmålshandeln. Enligt Jennifer Clapp kan dessa bolag sedan sitta på sina lager och avvakta tills att priserna är de rätta.

Hon har studerat flera tidigare matkriser och slår fast att i samtliga fall har ”finansiell spekulation orsakat snabbt stigande priser”, vilket har drabbat ”hundratals miljoner människor”.

Baher Kamal