Kommentar: Lula måste snabbt bryta med Bolsonaros miljöpolitik

New York, 221110 (IPS) – Jair Bolsonaros förlust i det brasilianska presidentvalet är en seger för alla som bryr sig om klimatfrågan. Att hans fyra år långa vanstyre nu är över innebär en ny möjlighet att kunna rädda Amazonas regnskogar, skriver analytikern Alon Ben-Meir i denna kommentar.

Att Luiz Inácio Lula da Silva segrade i valet innebär att vissa av alla de skador som regnskogarna drabbats av under Jair Bolsonaro tid vid makten nu kan lindras.

Under hela sin ämbetsperiod valde Jair Bolsonaro att plundra naturen för att uppnå kortsiktiga vinster. Systematiskt undanröjde han en rad miljöskydd för att gynna en utveckling där skogar skövlades för att bana väg för betesmarker.

Den rådande krisen i Amazonas är katastrofal för kampen mot klimatförändringarna, men slår också hårt mot regionens ursprungsbefolkningar, den biologiska mångfalden och alla de upptäckter som forskare ännu inte har hunnit göra.

Studier har visat att om den systematiska förstörelsen av Amazonas fortsätter så kan området förvandlas till en torr savann inom ett antal decennier. Detta främst beroende på alla bränder som anläggs för att förvandla skogsområden till betesmarker.

Under Jair Bolsonaro ökade skövlingen av Amazonas till de högsta nivåerna på tio års tid. Detta eftersom presidenten inte agerade mot den illegala skogsskövlingen på ursprungsbefolkningarnas marker och valde att bortse från det våld som drabbar människor som försöker försvara sina territorier.

Hans regering försvagade medvetet de myndigheter som ansvarar för att se till att gällande lagar efterföljs.

Det är svårt att ta in de enorma skador som Jair Bolsonaro orsakat i Amazonas.

Avskogningen har lett till att habitat har förstörts, vilket i sin tur ökar riskerna för att sällsynta arter ska försvinna – och detta i en tid då världen redan är hårt drabbad av ett massutdöende av en mängd djurarter, insekter och växter.

Ekologen Michelle Kalamandeen, som arbetar i Amazonas, konstaterar att ”när en skog är borta, så är den borta för alltid”. Hon betonar att skogar visserligen kan återhämta sig – men aldrig fullt ut.

Att Brasilien nu får en ny president innebär samtidigt att vi alla har en möjlighet att stötta och uppmuntra honom att omedelbart genomföra de insatser som krävs för att rätta till den förre presidentens katastrofala politik.

Det första Lula bör göra är att förbjuda avskogningen och agera mot den illegala timmerfällningen och markstölderna. För att lyckas krävs det nya skarpa lagar som föreskriver obligatoriska fängelsestraff och hårda böter för personer som tidigare har kunnat agera under straffrihet.

Presidenten måste också lägga fram en tydlig plan för hur man ska kunna skydda ursprungsbefolkningar från de kriminella grupper som använder sig av våld, hot och trakasserier för att få sin vilja igenom.

En central del av politiken måste inriktas mot att stärka de miljömyndigheter som har till uppgift att övervaka att miljölagarna följs.

USA:s president Joe Biden, som är väl medveten om hotet från klimatförändringarna, måste nu också ge Brasiliens president allt det politiska och ekonomiska stöd han behöver för att kunna motverka alla de skador i Amazonas som hans företrädare orsakade.

President Lula måste se på det ansvar han nu har fått som inget mindre än ett heligt uppdrag. Han måste göra allt han kan för att motarbeta den katastrof planeten riskerar att drabbas av på grund av de klimatförändringar människan bär ansvar för.

*Alon Ben-Meir var innan han gick i pension professor i internationella relationer vid New Yorks universitet.