Kritiken växer mot Mexikos ”mayatåg”

Mexico City, 221102 (IPS) – Mexikos regering hävdar att storsatsningen på en 150 mil lång tåglinje genom det som en gång var Mayarikets hjärta kommer att skapa nya arbetstillfällen och stärka turismen. Kritiken är dock hård från ursprungsbefolkningar och miljögrupper – som dessutom menar att landets miljöskyddsmyndighet inte har skött sitt uppdrag.

Kritiker varnar för miljökonsekvenserna av det pågående arbetet med ”mayatåget”, eftersom spåren kommer att löpa genom några av landets känsligaste ekologiska områden.

Arbetet med jättesatsningen har redan pågått i två års tid. Det är den största infrastruktursatsning som president Andrés Manuel López Obradors regering står bakom. Projektet beräknas nu komma att kosta motsvarande 15 miljarder dollar – 70 procent mer än enligt de ursprungliga beräkningarna.

I kommunen Izamal har ett stort område i djungeln röjts för att bana väg för några av stoppen på den kommande tåglinjen. Här bor Pedro Uc, som företräder en organisation för regionens ursprungsbefolkning. Han säger att projektet är ett stort hot mot deras odlingar.

– Allt som sker på Yucatánhalvön – när träd, vattenkällor och djurliv skadas – drabbar mayafolket. Det är en del av våra områden som nu förstörs. De som inte längre kommer att kunna producera sin egen mat kommer att bli beroende av andra, säger Pedro Uc till IPS.

Ändå sedan tågsatsningen lanserades har flera anmälningar om miljöriskerna lämnats in till Mexikos miljöskyddsmyndighet Profeba. Men trots att arbetet nu har pågått i två års tid har dessa ännu inte behandlats av myndigheten.

– Profeba har inte utfört sitt uppdrag – att behandla dessa anmälningar, säger Pedro Uc.

En genomgång av IPS visar att ett mycket stort antal anmälningar om påstådda miljöbrott i samband med projektet har lämnats in till Profeba sedan 2020.

Myndigheten övervakar projektet genom ett inspektionsprogram, som bland annat uppges ha genomfört flera studier i de delstater som tåglinjen kommer att löpa igenom.

Sammanlagt kommer tåglinjen att bli närmare 150 mil lång och löpa mellan ett antal kommuner i Mexikos södra och sydöstra delstater, däribland på Yucatanhalvön, där några av landets viktigaste och känsligaste ekosystem finns.

Tågen förväntas transportera många tusentals turister, men också stora mängder sojabönor och palmolja, som produceras i regionen.

Men projektet kräver också att stora markområden röjs och enligt den miljökonsekvensanalys som gjorts kommer sammanlagt 300 000 träd att behöva fällas. Presidenten uppger dock att satsningen inte kommer att orsaka någon avskogning – eftersom nya nationalparker ska utlysas och trädplanteringar av stora markområden ska anläggas.

Regeringen menar att tåglinjen kommer att driva på utvecklingen genom att skapa många nya arbetstillfällen och öka turismen – samt förbättra ekonomin på regional nivå.

Presidentens mål är att de första tågen ska börja rulla i slutet av nästa år och han har genom ett särskilt dekret slagit fast att satsningen ska prioriteras – vilket innebär att arbetet med att utfärda de tillstånd som krävs ska påskyndas.

Samtidigt innebär denna prioritering att Profebas auktoritet minskar, enligt miljöjuristen Carlos del Razo.

Viridiana Mendoza, expert på jordbruksfrågor vid den mexikanska avdelningen av Greenpeace, är också kritisk till miljöskyddsmyndighetens agerande.

– Skogar har röjts utan föregående miljökonsekvensanalyser, vilket är ett brott. Men detta förvånar oss inte, eftersom hela satsningen på mayatåget har omgärdats av regelbrott, säger hon.

Enligt Greenpeace har man upptäckt många felaktigheter i de studier som gjorts om flera av sträckorna längs linjen – vilket innebär att det är omöjligt att bedöma vilka risker projektet innebär både för lokalbefolkningarna och de lokala ekosystemen.

Kritikerna planerar nu att vidta nya juridiska åtgärder – samtidigt som arbetet med tåglinjen fortsätter.

Emilio Godoy