Sociala medier – en växande handelsplats för elfenben

Rubavu, Rwanda, 221028 (IPS) – Nätverk som bedriver illegal handel med elfenben och andra produkter från djurriket har med hjälp av sociala medier börjat utnyttja Rwanda som ett transitland för sina produkter. Det uppger experter.

Även om den illegala handeln med produkter från djurriket inte är särskilt omfattande inne i Rwanda, så påpekar experter att det lilla landet ligger strategiskt placerat mellan länder där tjuvjakten är ett betydligt större problem – och de marknader där köparna finns.

I staden Rubavu i nordvästra Rwanda finns en gränsövergång till staden Goma i det stora grannlandet Kongo-Kinshasa. Här pågår en ständig trafik mellan länderna där människor transporterar frukt, grönsaker och andra varor över gränsen.

Varje dag uppges runt 55 000 personer passera den officiella gränsövergången – under övervakning från tullpersonal vars främsta uppgift är att upptäcka smuggelgods.

Trebarnsmamman Valerie Mukamazimpaka är en av de småförsäljare i staden som bedriver handel på båda sidor gränsen. Hon säger att det finns andra som brukar ta sig över gränsen på mindre bevakade platser.

– De vill undvika risken att upptäckas med smugglade varor som elfenben, säger hon till IPS.

Samtidigt har kriminella nätverk i högre grad börjat hitta både smugglare och utländska köpare av sina produkter via sociala medier-plattformar – vilket enligt experter har lett till att Rwanda blivit ett viktigare transitland för bland annat elfenben.

Organisationen Rwanda Wildlife Conservation Association menar att det i sin betyder att landets polis och tullmyndigheter skulle behöva stärkta resurser – samt att det skulle behövas en informationskampanj som lyfter fram vilka lagar som gäller för handeln med produkter från vilda djur.

Förra året grep landets polis fyra personer som smugglat bland annat elfenben från Kongo-Kinshasa genom Rwanda i syfte att skicka det vidare till länder i Asien. Personerna hade genom sociala medier haft kontakt mellan varandra, och med de tilltänkta köparna.

När IPS genomsöker sociala medier-plattformar visar det sig snabbt hur dessa utnyttjas av kriminella grupper för att få kontakt med personer som är beredda att smuggla elfenben över gränsen.

En person som kallar sig Habanabakize och bor på den rwandiska sidan medger att han själv brukar smuggla olagliga varor över gränsen.

– Människor tvingas använda sig av allt farligare vägar för att ta sig över gränsen – eftersom de måste försörja sig, säger han IPS.

Den organiserade tjuvjakten på elefanter i östra Kongo-Kinshasa innebär samtidigt ett mycket allvarligt hot mot bestånden.

Den internationella organisationen Traffic har i en rapport nyligen konstaterat att tjuvjägare i allt högre grad använder sig av modern teknik för att genomföra sina affärer. Även Interpol har konstaterat att en stor del av handeln med produkter från hotade djurarter numera sköts digitalt – vilket i sin tur har lett att smugglingen ökar varje år.

Aimable Twahirwa