Hoten mot Kenyas biologiska mångfald växer

Nairobi, 221026 (IPS) – Kenya är hem åt många sällsynta djur- och växtarter och landet är känt för sin stora biologiska mångfald. Men studier visar samtidigt på en oroande utveckling.

En nationell rapport som kom förra året visade exempelvis att bestånden av flera olika djurarter, däribland en sällsynt apa, spetsnoshörningen samt två olika arter av antiloper, numera är så små att de riskerar att försvinna inom kort.

John Mwangi Gicheha, expert på biologisk mångfald, säger att en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF, på ett tydligt sätt visar hur allvarlig krisen för den biologiska mångfalden är inte bara i Kenya – utan på global nivå.

– Jordens hälsa är snabbt på väg att försämras, konstaterar han.

Enligt WWF:s Living Planet Report har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat i snitt med hela 69 procent sedan 1970. Detta samtidigt som en miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna.

Förstörelsen av livsmiljöer slår mycket hårt mot många arter och rapportförfattarna betonar att klimatförändringar och förlusterna av biologisk mångfald utgör ett hot mot både nuvarande och framtida generationer.

Efter Latinamerika är Afrika den kontinent som drabbats av den största populationsminskningen – vilket i sin tur också drabbar befolkningar som redan är sårbara.

Judy Ouya vid Kenyas miljödepartement säger till IPS att miljöförstöringens konsekvenser är mycket allvarliga för flera befolkningar som drabbas av allt fler extrema väderförhållanden, men också av en fördjupad fattigdom och en tilltagande brist på vatten och mat på grund av ihållande torka. Detta har slagit hårt mot kenyanska befolkningsgrupper vars boskap får svårt att klara sig under långa torrperioder.

Tidigare i år varnade Världsbanken för att Kenyas tillväxt kommer att minska under året och under de två efterföljande åren på grund av de omfattande problemen med torka.

– De pågående kriserna med klimatet och förlusterna av biologisk mångfald beror främst på mänsklig påverkan – däribland hur marker används. Det pågår en tydlig överexploatering av naturens resurser och konsekvenserna blir allt tydligare och kommer allt snabbare, säger Judy Ouya.

Joyce Chimbi