Odling av ny skog fick utvecklingen att vända i indisk by

Meghalaya, 221013 (IPS) – Allt fler oväntade skyfall slår hårt mot de odlingar som befolkningen i denna by i delstaten Meghalaya i nordöstra Indien lever av. Men när byborna insåg att problemen förvärrades av den skogsskövling de själva förorsakade beslutade de att göra något åt saken.

Sheemanto Chatri berättar om hur hans odlingar av ingefära har spolats bort i samband med skyfall – och därmed helt har slagit undan allt arbete han lagt ner.

– Vi brukade be om att få goda skördar – sen kom störtregnen som förstörde allting, inklusive vår försörjning och vår framtidstro, berättar han.

Flera invånare i byn berättar om hur det förändrade klimatet med både torka och häftiga skyfall har gjort livet som jordbrukare allt svårare – och slagit hårt mot mångas ekonomi.

En annan av byborna, Arup Chater, säger att företrädare för en lokal organisation som studerar hur klimatet förändras kom på besök till byn för åtta år sedan.

Deras slutsats var att situationen i byn hade förvärrats av att befolkningen huggit ner så mycket av skogen i närheten av deras åkrar.

Det ledde fram till att byborna samlades för att diskutera vad som kunde göras åt saken.

– Vi hade inte insett vilka effekter det kunde få att vi fällde så mycket av den närliggande skogen. Men då förstod vi varför våra liv hade drabbats så hårt, berättar Arup Chater för IPS.

Befolkningen beslutade sig för att gå samman och gemensamt försöka återställa de skadade skogsområdena.

Alla bybor ombads att bidra med trädplantor, och olika arbetslag bildades.

– Varje dag fördelade vi ut olika uppdrag på olika hushåll – för bevattning, för att se till att trädodlingarna försågs med naturliga gödningsmedel och för att se till att nya plantor togs omhand, berättar byns ledare Mattheus Maring.

Med tiden har över fyra tusen nya träd planterats runt byn.

– Vi har nu lyckats återskapa en hel skog. Vi hör hur fåglarna sjunger och löven rasslar och med tiden har situationen långsamt börjat förbättras, säger Mattheus Maring.

Han berättar att bönderna nu får behålla en större del av sina skördar, vilket förbättrat befolkningens ekonomiska situation.

Samtidigt har bristen på vatten blir alltmer påtaglig i takt med att klimatet förändrats. I ett land som Indien, där en stor majoritet av bönderna är beroende av regn för bevattningen av sina åkrar, utgör vattenbristen ett växande problem.

Studier visar att det förändrade klimatet lett till både kraftigare skyfall och längre perioder av torka. Det innebär i sin tur ett allvarligt hot mot den framtida matproduktionen i detta land där hundratals miljoner människor livnär sig på sina jordbruk.

I den lilla byn i Meghalaya är dock befolkningen säker på att deras insatser kommer att förbättra situationen även på längre sikt.

– Vi kommer inte att tillåta att träd fälls på samma sätt som tidigare, utan har insett att det krävs en samverkan med naturen, säger Mattheus Maring.

Umar Manzoor Shah