Över 1 700 miljöaktivister mördade sedan 2012

Buenos Aires, 221010 (IPS) – Under det senaste decenniet har minst 1 733 personer mördats på grund av sitt engagemang för att skydda miljö och natur – och utvecklingen går åt fel håll. Det visar en ny rapport från organisationen Global Witness.

– Jag har utsatts för hot, trakasserier och påtryckningar på grund av mitt arbete för att försvara miljö och mänskliga rättigheter, på samma sätt som dussintals andra i min region. Tre vänner som också är miljöförsvarare har mördats.

Det berättar Óscar Sampayo, som är aktiv i motståndet mot oljeutvinning och gruvbrytning i regionen Magdalena Medio i Colombia. Hans arbete med att dokumentera hur dessa verksamheter påverkar lokalbefolkningar och miljö har resulterat i flera dödshot från olika paramilitära grupper.

Colombia är, efter Brasilien, det land där flest miljöaktivister har mördats under de senaste tio åren, visar Global Witness rapport. Hela 68 procent av alla 1 733 dokumenterade mord begicks i Latinamerika.

Samtidigt betonar rapportförfattarna att verkliga siffrorna troligen är högre. Detta eftersom många fall aldrig dokumenteras i regioner som är drabbade av konflikter eller där medier och organisationer inte tillåts verka fritt.

Många av morden leder dessutom aldrig till några fällande domar. Enligt Global Witness beror det på att myndigheterna ofta väljer att inte utreda fallen – eftersom de samverkar med företagen.

– Över hela världen riskerar urfolk och miljöförsvarare sina liv i kampen mot klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald. De har en avgörande roll i kampen mot ekologisk kollaps, säger Global Witness vd Mike Davis.

Sedan organisationen började dokumentera mord på miljöaktivister för tio år sedan har Brasilien varit det land där det är allra farligast att försvara natur och miljö. Sedan 2012 har en stor majoritet av de 342 aktivister som mördats i Brasilien fallit offer i Amazonas.

Rapportförfattarna konstaterar att skogsskövling och illegal gruvdrift har uppmuntrats sedan president Jair Bolsonaro kom till makten 2018. Detta samtidigt som regeringen har skurit ned på anslagen till myndigheter som arbetar med miljöskydd.

I Colombia har det nu gått fem år sedan ett fredsavtal slöts med den största gerillagruppen Farc. Men läget har förblivit instabilt. Enligt Global Witness har konflikterna om markrättigheter fortsatt, liksom det våld som i första hand drabbar småskaliga bönder och ursprungsbefolkningar.

Situationen har även förvärrats i Mexiko, som nu är ett av världens farligaste länder för miljöaktivister. Under det senaste decenniet har 154 mord dokumenterats i landet – varav de flesta på senare år. Både inhemska och utländska bolag har med stöd av regeringen inlett storskaliga utvinningsprojekt i områden som tillhör landets ursprungsbefolkningar. Detta trots att Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter har kritiserat bristen på konsultationer med lokalbefolkningarna – och det våld som drabbar personer som motarbetar projekten.

Enligt Global Witness har situationen för miljöförsvarare på global nivå förvärrats på senare år. Sedan 2018 har antalet mord ökat, i spåren av en förvärrad klimatkris och det faktum att många länder fått alltmer auktoritära regeringar.

Förra året mördades 200 miljöförsvarare i världen, enlig rapporten. Det motsvarar fyra mord i veckan. Flest mördades i Mexiko, följt av Colombia och Brasilien.

Trenden är fortsatt dyster, men Global Witness lyfter också fram att det skett vissa framsteg. I år dömdes exempelvis en tidigare energichef till ett långt fängelsestraff i Honduras för mordet på människo- och miljöaktivisten Berta Cáceres 2016.

Organisationen lyfter också fram det latinamerikanska Escazú-avtalet som började gälla förra året, vilket bland annat syftar till att förebygga attacker mot miljöförsvarare. Tolv länder i regionen har nu anslutit sig till fördraget – dock inte Colombia och Brasilien.

Global Witness uppmanar världens regeringar att se över sina lagstiftningar och i högre utsträckning tillämpa redan existerande lagar. Samtidigt måste företag identifiera och motverka alla former av våld som drabbar aktivister – samt ta ansvar för sin verksamhet på alla nivåer.

Rapportförfattarna konstaterar att varje miljöförsvarares död ”är ett tecken på att vårt ekonomiska system är trasigt”, samt att ”jakten på profit och makt lett till ett krig om naturen där frontlinjen utgörs av jordens återstående regioner med stor biologisk mångfald”.

*Artikeln har även publicerats av nyhetssajten Diálogo Chino

Fermín Koop