Hungern ökar i klimatkrisens spår

Madrid, 220926 (IPS) – Trots att världen producerar tillräckligt med mat går hundratals miljoner människor hungriga. Enligt en ny rapport från biståndsorganisationen Oxfam ökar hungern särskilt snabbt i länder som har drabbats av återkommande klimatrelaterade kriser.

Enligt uppskattningar gick under förra året någonstans mellan 700 och 828 miljoner människor hungriga. Detta samtidigt som över en tredjedel av all mat som produceras hamnar i soporna eller går förlorad på grund av dåliga lagringsmöjligheter.

I den senaste upplagan av FAO:s rapport om matsäkerheten i världen konstaterar FN-organet att utvecklingen går åt fel håll – och att problemen med akut matbrist har förvärrats, vilket betyder att situationen har blivit ännu svårare för de allra mest utsatta.

Enligt Oxfams nya rapport har samtidigt problemen med akut matbrist mer än fördubblats i de tio länder som drabbats hårdast av klimatrelaterade katastrofer under de senaste sex åren.

– Klimatförändringarna är inte längre en tickande bomb, utan något som exploderar framför våra ögon. De leder till att extrema väderfenomen som torka, cykloner och översvämningar – som har femfaldigats i antal under de senaste 50 åren – blir allt vanligare och dödligare, säger Oxfams generalsekreterare Gabriela Bucher i ett uttalande.

De tio länder som Oxfam lyfter fram i rapporten – Somalia, Haiti, Djibouti, Kenya, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagaskar, Burkina Faso och Zimbabwe – har alla drabbats av återkommande extremväder på senare år. Och i dessa länder lider i dag 48 miljoner människor akut brist på mat, enligt Oxfam. För sex år sedan låg den siffran på 21 miljoner drabbade.

Enligt organisationen finns det idag 18 miljoner människor i dessa länder som står på randen till svält. Gabriela Bucher betonar att många miljoner människor redan var hårt plågade av pågående konflikter, ökande orättvisor och ekonomiska kriser – och att de återkommande klimatkatastroferna blivit mer än vad många klarar av.

FAO:s rapport visar samtidigt på en klyfta mellan män och kvinnor. Förra året beräknades 31,9 procent av världens kvinnor leva med en måttlig eller allvarlig brist på mat – medan siffran bland männen låg på 27,6 procent. Det innebär att klyftan har ökat jämfört med föregående år.

Baher Kamal