Kaffe en bristvara i kaffeproducerande Kuba

Havanna, 220923 (IPS) – Medan den kubanska regeringen arbetar för att stärka produktionen av inhemska kaffebönor så förblir drycken en stor bristvara för de flesta kubaner. Och det kaffe de får tag på består till hälften av rostade och malda kikärtor.

– För mig är kaffet nästan lika viktigt som maten, säger Mireya Barrios, som medger att hon är beredd att göra nästan vad som helst för att komma över en kopp kaffe varje dag.

Med hjälp av släktingar får hon tag på kaffebönor från östra Kuba, som hon sedan rostar och maler tillsammans med kikärtor, för att dryga ut pulvret.

Kaffe är viktigt för de flesta i landet och myndigheterna erbjuder varje kuban ett litet paket kaffe i månaden, till ett subventionerat pris. Det handlar om ett kaffe där hälften av pulvret består av malda kikärtor.

De senaste månaderna har dock dessa kaffepaket försenats på grund av de stora ekonomiska problem som sedan länge råder i landet.

Flera personer som bor i olika delar av Kuba berättar för IPS att deras kafferansoner som bäst räcker en vecka in på varje månad – möjligtvis tio dagar om man snålar ordentligt.

Det betyder att många tvingas bege sig ut på svarta börsen om de vill köpa mer kaffe. Och där kostar de små kaffepaketen betydligt mer.

Lokalt kaffe av högre kvalitet eller importerat kaffe säljs nästan uteslutande i de butiker som handlar med konvertibla valutor, vilket är helt utom räckhåll för de flesta vanliga kubaner. Ett kilo kubanskt kaffe kan där kosta motsvarande nästan en halv månadslön.

Kaffe har sedan länge odlats på Kuba och under 1800-talet var landet den största exportören av kaffebönor till Europa.

Under 1900-talets sista decennier minskade dock den inhemska produktionen kraftigt och för närvarande produceras runt 10 000 ton kaffe om året på Kuba. Detta medan den inhemska efterfrågan är mer än dubbelt så stor. Det betyder att Kuba skulle behöva importera kaffe för att kunna möta den lokala efterfrågan.

Nästan allt kaffe som odlas i Kuba kommer från bergsregionerna i landets östra provinser. Men på senare år har de kubanska myndigheterna börjat leta efter områden som är lämpliga för kaffeodlingar även i mer låglänta områden inåt landet. Målet med satsningen är att kaffeodlingar på sikt ska finnas i många fler av landets provinser.

Sedan 2008 har de kubanska myndigheterna ett program där människor kan få rätten att starta odlingar på markområden som är outnyttjade eller som har fallit i träda. Detta som en del av arbetet för att göra Kuba mer självförsörjande på livsmedel. För närvarande är runt 70 procent av den mat som konsumeras på Kuba importerad.

Luis Brizuela