Talibanernas återkomst i Pakistan skapar stor oro

Peshawar, 220915 (IPS) – På tisdagen dödades åtta personer i ett bombdåd i nordvästra Pakistan, ett attentat som talibanerna säger sig ligga bakom. Nu växer lokalbefolkningens oro för att regionen ska drabbas av en ny våg av extremistisk terror.

I bombdådet mot ett fordon i distriktet Swat dödades två poliser samt en medlem av den fredskommitté som tidigare deltagit i förhandlingar mellan talibanerna och säkerhetsstyrkorna.

Samma dag kidnappades också sju personer som arbetar för ett internationellt företag i Swat. Enligt uppgift ligger talibanerna bakom kidnappningen.

Distriktet kontrollerades av den pakistanska talibangruppen TPP från 2007 och fram till 2010, då landets militär tillsammans med lokala styrkor lyckades driva bort dem. Swat ligger i provinsen Khyber Pakhtunkhwa, som gränsar till Afghanistan.

På senare tid har dock extremisternas aktiviteter ökat igen – vilket skapat stor oro bland befolkningen. Den lokala politikern Murad Saeed säger till IPS att han utan att få gehör har uppmanat regeringen att genomföra snabba insatser för att se till att det som hände 2007 inte ska kunna upprepas. Han säger att talibanerna rör sig fram och tillbaka över gränsen till Afghanistan.

– De bedriver utpressning genom att skicka hotfulla brev till personer och de genomför kidnappningar för att utkräva lösensummor, säger han.

Om inte regeringen agerar kommer befolkningen enligt Murad Saeed att bege sig till huvudstaden Islamabad för att protestera.

– Vi vill ha fred och kräver att säkerhetsstyrkorna stoppar de militanta grupperna.

Talibanerna genomförde en granatattack mot Murad Saeeds bostad 2008, vilket ledde till att hans mamma blev allvarligt skadad.

– Folket vill ha fred till varje pris och står enade, säger han.

Talibanernas närvaro i Swat och andra gränsregioner i Pakistan har ökat igen efter att de lyckades ta makten i Afghanistan förra året.

I augusti kidnappades en militär och en polis av talibanerna i närheten av Swat. De frigavs dock efter förhandlingar som leddes av en lokal grupp av äldre män.

Den senaste tidens händelser har skapat stor oro hos en befolkning som har färska minnen av talibanernas brutala styre.

– Vi minns hur det var när medlemmar av säkerhetsstyrkorna, artister, politiska ledare och företrädare för det civila samhället blev avrättade på den stora marknadsplatsen i Swat, säger studenten Shafiq Khan, som bor i området, till IPS.

På senare tid har det genomförts manifestationer där lokalbefolkningen markerat sitt motstånd mot extremisterna.

– Vi kommer inte att tillåta att någon saboterar den fred som vi kämpat så hårt för att uppnå, säger Shafiq Khan.

Delstatspolisen har tidigare uppgett att de känner till att grupper av talibaner har börjat röra sig i bergsområdena runt Swatdalen, men att de har situationen under kontroll.

Under talibanernas styre förbjöds kvinnor att arbeta inom vården eller som lärare. Talibanernas lokale ledare förbjöd även poliovaccinationer, vilket ledde till att flera barn drabbades av den fruktade sjukdomen.

Statsvetaren Muhammad Abdullah, vid Peshawars universitet, menar att regeringen hittills har varit alltför tyst om den oroande utvecklingen. Men han anser att de bilder och filmer på stora grupper av talibaner i Swat som nu sprids via sociala medieplattformar visar att åtgärder måste sättas in. Muhammad Abdullah betonar att den fred som uppnåddes 2010 hade ett mycket högt pris för lokalbefolkningen.

Provinsregeringens talesperson Muhammad Ali Saif uppger att myndigheterna är beredda att sätta in de åtgärder som krävs för att upprätthålla freden och för att bekämpa terrorism.

Företrädare för landets armé har tidigare hävdat att situationen i Swat är under kontroll och att det endast handlat om små grupper av beväpnade män som rört sig bland bergen. Armén uppger också att de följer utvecklingen och är beredda att sätta in de insatser som krävs för att bekämpa militanta grupper.

Analytikern Abdur Rehman säger att talibanernas framgångar i Afghanistan har lett till att extremister som kommer från Swat nu vill försöka återupprätta sitt illegitima styre på hemmaplan. Men han menar att det starka folkliga motståndet kommer att sätta stopp för deras planer.

Ashfaq Yusufzai