Brottslighet och våld skapar stor oro i utvecklingsländer

220914 (SciDev.Net/IPS) – En tredjedel av världsbefolkningen känner sig mindre trygg i dag än de gjorde för fem år sedan. Detta enligt en ny undersökning som även visar att kriminalitet och våld upplevs som de allvarligaste riskerna i många låginkomstländer.

Närmare fyra av tio i Latinamerika och södra Afrika uppger att de oroar sig mest för kriminalitet eller våld. Det visar undersökningen 2021 World Risk Poll, som bygger på intervjuer med 125 000 människor i 121 länder. Bakom studien står den brittiska välgörenhetsorganisationen Lloyd’s Register Foundation.

FN har samtidigt pekat ut otrygghet som ett av de stora hindren för en hållbar utveckling.

På global nivå har andelen som uppger att de känner sig ”mindre trygga” nu än de gjorde för fem år sedan ökat till 34 procent, jämfört med 30 procent, som uppmättes i en undersökning 2019.

Trots att studien gjordes under den pågående pandemin uppgav mindre än var tionde att covid-19 tillhörde de största hoten mot deras säkerhet.

Sarah Cumbers vid Lloyd’s Register Foundation säger att många vardagliga hot som trafikolyckor, våldsbrott och andra sjukdomar även under pandemin utgjorde synliga hot – i synnerhet i låg- och medelinkomstländer.

I det krisande Venezuela svarade hela 60 procent av de tillfrågade att de främst oroade sig för kriminalitet och våld, medan siffran låg på 50 procent i Ecuador, Argentina, Colombia och Mexiko.

Bristen på trygghet och arbetstillfällen bidrar enligt studien till att en så stor andel av befolkningen i denna del av världen är beredda att flytta utomlands. Fler än var tredje latinamerikan uppger att de skulle flytta till ett annat land permanent om de fick chansen. Det är en siffra som är mer än dubbelt så hög som det globala genomsnittet.

Även i södra Afrika är rädslan för kriminalitet och våld utbredd. Där uppger 42 procent av de tillfrågade att detta är vad de oroar sig mest för.

Jeremiah Owiti, ordförande för den kenyanska tankesmedjan Center for Independent Research, betonar att både myndigheter och biståndsorganisationer måste prioritera insatser mot kriminalitet och våld.

– Det gäller i synnerhet de växande problemen med våldsam extremism i länder som Nigeria och Somalia, samt i regionen Sahel. Den typen av våld riskerar även att slå mot utvecklingen genom att skrämma i väg investerare, säger han.

Jeremiah Owiti menar att världens utvecklingsländer också måste genomföra satsningar för att skydda människor från riskerna att bli sjuka av smutsigt dricksvatten och dålig mat. En av fem i länder som Sierra Leone, Indien och Afghanistan uppger att de känner stor oro för dessa risker.

Tracey Brown är ordförande för den brittiska organisationen Sense About Science, som varit med och sammanställt studien. Hon påpekar att många oroar sig för att drabbas av plötsliga nödsituationer, men också av ekonomisk och politisk instabilitet.

– Många oroar sig för olika risker som fått väldigt lite uppmärksamhet de senaste åren, säger Tracey Brown.

Psykologiprofessor Wandi Bruine de Bruin vid Södra Kaliforniens universitet påpekar samtidigt att experter och allmänhet inte alltid ser på olika risker på samma sätt.

– Många oroar sig mer för hur allvarlig en risk är än för hur vanlig den är, säger Wandi Bruine de Bruin.

*En längre version av denna artikel har tidigare publicerats av SciDev.Net

Dann Okoth