Humanitärt krisläge i Pakistan efter de förödande översvämningarna

Karachi, 220831 (IPS) – Stora delar av Pakistan står under vatten efter att en ovanligt långvarig och kraftig monsun dränkt hela byar och gjort mängder av människor hemlösa. Regeringen har utlyst nationellt krisläge och uppger att över 30 miljoner människor nu är i behov av hjälpinsatser.

Vattenmassorna har orsakat förödelse över stora delar av Pakistan då byggnader, vägar, broar och åkrar har förstörts. FN:s kontor för humanitära insatser, OCHA, uppger att det råder katastrofläge i 66 av landets distrikt.

Myndigheternas hjälpinsatser räcker inte till och många drabbade har ännu inte kunnat nås på grund av de svåra förhållandena.

Saeeda Khatoon, 28, berättar att över 200 byggnader i hennes hemby i provinsen Sindh har förstörts. Hon har tillsammans med sin familj tagit sin tillflykt på en höjd i utkanten av byn, där de nu står helt utan skydd.

– Vattenmassorna började plötsligt forsa in i vårt hus och vi hann ut precis innan taket rasade in, berättar hon.

Plötsligt nådde vattennivåerna så högt att det inte fanns någon möjlighet att rädda några av familjens ägodelar.

Monsunregnen började tidigare än vanligt i Pakistan i år, redan i juni. Sedan fortsatte skyfallen under hela juli, som enligt landets meteorologiska institut är den regnigaste juli-månad som uppmätts sedan 1961.

Under hela augusti har sedan regnandet fortsatt, vilket nu har orsakat den stora förödelsen. Landets katastrofmyndighet uppger att minst ett tusen personer har omkommit hittills sedan monsunregnen började – men det är en siffra som riskerar att stiga kraftigt.

Många vägar har skadats svårt av vattenmassorna, i synnerhet i Sindh.

– Hela provinsen är dränkt i vatten så det är både svårt att nå ut med och få tillgång till hjälpinsatser. Vi delar ut tält till människor och har börjat laga mat i närheten av de vägar dit människor har tagit sin tillflykt, berättar Inayatullah Ismail, chef för organisationen Al Khidmat Welfare Society.

Frivilligarbetaren Aqsa Iqbal uppger att behoven av tält, presenningar och medicinska förnödenheter är mycket stora. Hon säger att det är särskilt svårt att ta sig fram till människor som befinner sig på avlägsna platser och är omgivna av vattenmassorna.

Hundratusentals byggnader har skadats.

– Detta är den värsta katastrof jag har upplevt, sade Sindhs provinsminister Murad Ali Shah efter att ha rest runt i den hårt drabbade regionen.

Han understryker att de lokala myndigheternas lager av mat och tält nu är slut medan närmare tio miljoner människor i provinsen beräknats ha förlorat sina hem. Av det skälet vädjar provinsregeringen nu om hjälp från omvärlden.

Rani Malukhani, som bor i distriktet Sanghar, berättar att befolkningen i hennes hemby nu tar skydd längs en väg. Där har de varken tillgång till mat eller något som skyddar från det regn som fortsätter att falla.

– Var är myndigheterna och var är hjälporganisationerna? Våra hus och våra odlingar är förstörda, säger hon via ett videosamtal.

I det närliggande distriktet Mirpur Khas har Motan Bheel tagit skydd vid en flodbank tillsammans med sina fem barn och familjens två getter.

– Vi är helt omgivna av vatten, men har inte en droppe att dricka, berättar hon och uppger att de inte har fått någon hjälp av vare sig myndigheter eller någon organisation.

Motan Bheel befarar samtidigt att hennes 14-åriga dotter har drabbats av malaria, eftersom hon lidit av hög feber de senaste dagarna.

Myndigheterna har börjat inrätta kriscenter i skolor och fabrikslokaler, men en lokal hjälparbetare uppger att dessa platser snabbt har blivit överfulla.

Pakistans regering vädjar samtidigt till omvärlden om internationell hjälp. Premiärminister Sheh­baz Sharif uppger att det behövs stora resurser för omedelbara humanitära insatser, men också för att stötta alla drabbade på längre sikt. Landets klimatminister Sherry Rehma beskriver läget som en ”klimatkatastrof”.

Zofeen Ebrahim