Nytt system med sms-varningar ska varna för översvämningar

Dhaka, 220818 (IPS) – Det låglänta Bangladesh drabbas återkommande av förödande översvämningar som slår mycket hårt mot jordbruket och även orsakar många dödsfall. Nu planerar landets myndigheter att bygga ut varningssystemen för att i högre grad nå ut till personer som bor i avlägsna och hårt drabbade områden. 

Bonden Ziaur Rahman i distriktet Bogura förlorade nyligen hela sin odling av jute i samband med en stor översvämning. Han säger att översvämningar är vanliga i regionen, men att vattenmassorna i år kom mycket tidigare än vanligt. Hans åker var nästan färdig att skördas när översvämningen kom och dränkte hela området.

– Jag mottog inte varningarna om en kommande översvämning i tid och av det skälet hann jag inte skörda – och nu har jag drabbats av en stor ekonomisk förlust, berättar Ziaur Rahman.

Han är bara en av många bönder i norra Bangladeshs som denna sommar har drabbats mycket hårt av förödande översvämningar. Enligt landets jordbruksminister har enorma områden av risodlingar gått förlorade.

Redan i dag levererar myndigheten BWDB återkommande varningar i form av så kallade push-notiser i samband med att översvämningar hotar. Utbyggnaden av detta varningssystem är till stor nytta för många bönder. Men varningarna når inte fram till befolkningarna i avlägsna och i många fall särskilt utsatta regioner, där tillgången på internet är för dålig.

Av det skälet har BWDB nu inlett en satsning för att kunna skicka ut varningar via en avgiftsfri sms-tjänst. Målet är att dessa varningar ska komma i så god tid att befolkningarna får möjlighet att skydda sig och sina egendomar inför de hotande vattenmassorna.

Arifuzzaman Bhuyan, som arbetar med den nya tjänsten, säger till IPS att förhoppningen är att den ska vara i gång till nästa skördesäsong. De varningar som går ut ska innehålla information om hur allvarliga översvämningarna beräknas bli och till vilka platser de utsatta människorna kan ta sig för att få skydd.

Sardar Mohammad Shah-Newaz, som tidigare var chef för tankesmedjan Institute of Water Modelling, betonar att det har en avgörande betydelse att de varningssystem som byggs ut också når fram till de grupper som bor i de mest utsatta regionerna.

– Nästan varenda invånare använder sig av en mobiltelefon och om varningarna kan skickas ut via avgiftsfria sms så ges människor möjlighet att skydda sina egendomar och minimera skadorna, säger han.

Av det skälet menar Sardar Mohammad Shah-Newaz att det nya systemet måste lanseras så snart det bara går.

De senaste månaderna har nordöstra Bangladesh drabbats av mycket svåra översvämningar som utlöstes av kraftiga skyfall som svepte in över de indiska delstaterna Assam och Meghalaya längre norrut.

Miljontals människor har drabbats hårt och minst 123 människor rapporterades döda från mitten av maj fram till mitten av juli.

Rafiqul Islam