Ökning av barnarbetet i fokus för global konferens

Durban, 220516 (IPS)  Denna vecka hålls en global konferens om kampen mot barnarbete. Enligt FN tvingas 160 miljoner barn i världen att arbeta, vilket innebär att den tidigare positiva utvecklingen har brutits. Och experter varnar för att miljontals fler barn riskerar att sättas i arbete i spåren av pandemin.

En gemensam rapport från FN:s barnfond Unicef och Internationella arbetsorganisationen ILO som kom förra året visade att 160 miljoner barn i världen tvingas arbeta. Det innebar en ökning på 8,4 miljoner barn jämfört med de föregående fyra åren.

Enligt rapporten var ökningen särskilt stor i länderna i Afrika söder om Sahara, vilket hänger samman med en snabbt ökande befolkning, den utbredda fattigdomen och bristen på sociala skyddsnät.

Samtidigt varnade rapportförfattarna för att ytterligare närmare nio miljoner barn i världen kan tvingas börja arbeta innan slutet av 2022, på grund av en ökande fattigdom i pandemins spår.

Barnarbetet är särskilt utbrett inom jordbruket – och problemen är mycket mer omfattande på landsbygden jämfört med i städerna.

Andrews Tagoe vid nätverket Global March Against Child Labour som också är biträdande ordförande för jordbruksarbetarnas fackförbund Gawu, i Ghana, säger till IPS att de afrikanska länderna nu måste agera för att motverka barnarbetet.

– Kampen mot barnarbetet handlar om landsbygdsbefolkningarnas rätt att låta sina barn gå i skolan, betonar han.

Enligt Andrews Tagoe har regeringen i Ghana utlyst zoner som ska vara befriade från barnarbete – något som enligt honom gett resultat. Samtidigt menar Andrews Tagoe att det skulle behövas större investeringar för att säkerställa dessa framgångar.

Pandemin har lett till en betydligt mindre tillväxt i en lång rad länder i södra Afrika och en rapport från Afrikanska utvecklingsbanken som kom förra året varnar för att ytterligare 51 miljoner invånare på kontinenten riskerar att falla ner i fattigdom.

Andrews Tagoe säger att för att minska barnarbetet krävs det ”massiva investeringar”, men också satsningar som involverar lokalbefolkningar och lokala organisationer.

I veckan hålls ILO:s femte globala konferens mot barnarbete, i Durban i Sydafrika. Vid mötet samlas experter från hela världen med målsättningen att stärka det internationella samarbetet för att få ett slut på barnarbetet.

I samband med att mötet inleddes på söndagen betonade den indiska aktivisten Kailash Satyarthi, som tilldelades Nobels fredspris 2014 för sina insatser mot barnarbete, att världens rikaste länder måste göra mer.

– Jag vägrar acceptera att världen skulle vara så fattig att den inte har råd att utrota detta problemen, sade han.

Sania Farooqui