Kommentar: Världen behöver en mycket mer aktiv FN-chef

New York, 220513 (IPS) – Med tanke på alla de pågående konflikterna i världen måste FN:s generalsekreterare inta en mycket mer aktiv roll och utnyttja sin moraliska ställning till att stärka FN-ledda medlingsinsatser. Det skriver professorn och FN-experten Purnaka L. de Silva i denna kommentar.

Vladimir Putins olagliga krig i Ukraina sätter ljuset på sammanbrotten inom det globala freds- och säkerhetsarbetet. Under flera decennier har tiotals miljoner människor drabbats av militära konflikter, civila dödats och människor tvingats på flykt – utan att offren fått det stöd de haft behov av.

Kriget i Ukraina tycks ha trängt undan andra konflikter i världen – som i Jemen, Etiopien och Myanmar – från den mediala dagordningen.

FN:s främsta mandat är att upprätthålla global fred och säkerhet – men av det har vi tyvärr inte sett mycket. Många uttalanden har kommit från högt uppsatta personer, medan väldigt lite har gjorts för att påverka den hemska verkligheten.

FN borde ta lärdom av det latinska mottot ”handling, inte ord” i stället för att hålla kvar vid ”business as usual”. Generalsekreterare António Guterres kan inte överlåta diplomati, medling och förhandlingar till FN-diplomater som är ute på fältet.

Med tanke på världsläget är det av högsta vikt att generalsekreteraren intar en avgörande och mycket mer aktiv roll för att upprätthålla FN-arbetet för global fred och säkerhet.

FN-chefen kan inte längre tillåtas hållas som gisslan av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, som kört över både den nuvarande och tidigare generalsekreterare.

I stället för att vara obenägen att ta risker borde António Guterres vara mycket mer aktiv och synlig både på den globala scenen och bakom kulisserna. Han borde resa oavbrutet till krigsdrabbade medlemsstater för att möta aktörerna och personligen medla – och använda sig av sin höga ställning och moraliska auktoritet för att stärka FN-ledda medlingsinsatser.

Detta på samma sätt som hans föregångare Dag Hammarskjöld gjorde, fram till att han fick betala för det högsta priset för sitt arbete då hans flygplan sköts ned i det dåvarande Nordrhodesia 1961.

Generalsekreterare António Guterres kan inte vara den sista av en lång rad av diplomater som anländer till en krigsdrabbad region, vilket var fallet när han nyligen besökte Kiev och Moskva. Det ser helt enkelt illa ut.

FN-chefen måste vara mycket mer involverad både när det gäller kriget i Ukraina och alla andra pågående krig och väpnade konflikter. Samtidigt är det positivt att António Guterres beskrivit kriget i Ukraina för ”oacceptabelt”, även om detta inte påverkat Moskva.

Frågan är vad som kan göras när Ryssland, en permanent medlem av säkerhetsrådet, så tydligt bryter mot FN-stadgans grunder.

För António Guterres del är det viktigt att han visar sitt oberoende gentemot västmakterna och omedelbart besöker Peking för att förmå president Xi Jingping att utöva påtryckningar mot Moskva för att få ett slut på kriget i Ukraina.

Samtidigt bör han också arbeta för att förmå Kina att utöva påtryckningar mot militärjuntan i Myanmar. För Kinas del ligger fokus på global handel och landets satsning på ”den nya Sidenvägen” – som utan tvekas hämmas av kriget i Ukraina.

Generalsekreteraren bör omgående visa ledarskap i dessa svåra tider för att få världspolitiken att sluta upp bakom FN:s mål och mandat. Världsorganisationens ledare kan inte förpassas till att bli en åskådare när krigförande parter löper amok – utan måste anta en ledarroll.

Generalsekreterarens kan dock inte utföra arbetet på egen hand – han behöver också stöd från alla de krafter som finns inom civilsamhället och bland världsreligionerna, som gemensamt måste samlas för att stötta den globala freden och säkerheten.

*Purnaka L. de Silva är professor vid School of Diplomacy and International Relations, vid Seton Hall-universitetet, samt chef för Institute of Strategic Studies and Democracy, ISSD.