Mer samarbete ska driva på hållbar utveckling i Afrika

Kigali, 220331 (IPS) – Coronapandemin har orsakat stora bakslag i arbetet för att uppnå de globala utvecklingsmålen. Men Afrikas ledare menar att den negativa utvecklingen kan vändas genom ett utökat regionalt samarbete. Det framkom vid ett möte som nyligen hölls i Kigali.

De afrikanska ländernas ambitioner om att uppnå de globala utvecklingsmålen har drabbats hårt av pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser. Men vid det årliga möte om hållbar utveckling, ARFSD, som nyligen hölls i Rwandas huvudstad Kigali, betonades hur kontinenten nu har möjlighet att bygga upp sina ekonomier igen på ett bättre sätt. Detta genom att utöka sina satsningar på gröna investeringar.

Samtidigt kommer detta att kräva ett utökat samarbete och fördjupade ekonomiska och politiska relationer mellan länderna, enligt deltagarna.

– Det är upp till oss att bygga upp det Afrika vi vill ha, sade Rwandas president Paul Kagame.

Han uppmanade regionens länder att mobilisera inhemska resurser för att driva på utvecklingen – i synnerhet vad gäller de nationella sjukvårdssystemen.

Enligt Paul Kagame innebär pandemin också en möjlighet att bygga upp något nytt.

– Vi kan bygga ett Afrika som är grönare och har starkare motståndskraft, sade han.

Mötet, som anordnades i samarbete med flera FN-organ, hade samlat över 1 800 deltagare i form av högt uppsatta politiker, experter och företrädare för internationella organ.

– Det är i Afrika det kommer att avgöras om de hållbara utvecklingsmålen kan uppnås, konstaterade FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed.

Hon påpekade samtidigt att pandemin har ökat lånebördan för en del afrikanska länder och att dessa länder kommer att behöva mer stöd.

Enligt Amina Mohammed måste kontinentens länder nu prioritera att öka sin motståndskraft mot nya kriser och klimatförändringar – samtidigt som världens rika länder måste leva upp till sina förpliktelser om ökad klimatfinansiering.

Hon påpekade samtidigt att regionens länder måste satsa på en omvandling av sina energi- och livsmedelssystem och bemöta de bakslag som pandemin har orsakat inom utbildningssektorn. För att driva på utvecklingen krävs det också ett ökat fokus på jämställdhetsarbetet, underströk Amina Mohammed.

Vera Songwe, ordförande för FN:s ekonomiska kommission för Afrika, UNECA, betonade samtidigt att bara en liten minoritet av afrikanerna hittills har blivit vaccinerade mot covid-19 – och att det är nödvändigt att nå ut med en mycket bredare vaccintäckning för att regionens länder ska kunna återuppbyggas.

Hon lyfte samtidigt fram det nya afrikanska frihandelsavtalet, AfCFTA, som ett stort framsteg som kommer att leda till en ökad handel och snabbare ekonomisk tillväxt för kontinentens länder.

Samtidigt visar både pandemin och den tilltagande klimatkrisen hur sårbar den afrikanska kontinenten är, enligt UNECA. Och det kommer att krävas enorma belopp för att regionen ska kunna närma sig de hållbara globala målsättningarna inom de kommande åren.

Runt 17 procent av världsbefolkningen bor i Afrika medan regionen bara står för runt 4 procent av utsläppen av växthusgaser. Samtidigt är kontinenten den som drabbas allra hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser.

Miljöexperten Linus Mofor vid UNECA uppger att de afrikanska länderna i genomsnitt går miste om motsvarande fem procent av sin BNP per år, på grund av klimatförändringarna. Men i vissa länder har den siffran redan stigit till närmare 15 procent, enligt Linus Mofor.

Busani Bafana