Majoritet av världens arbetare saknar trygga villkor

Madrid, 220321 (IPS) – Närmare 60 procent av världens arbetskraft är verksam inom den informella ekonomin. Enligt FN:s arbetsorganisation ILO har coronapandemin lett till att många tvingats söka sig till dessa jobb, som präglas av låga inkomster och bristande skyddsnät. Närmare… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Baher Kamal